Podľa prieskumu sa kvalita dištančného vzdelávania zvýšila, no stále je čo zlepšovať

Prieskum zachytil skúsenosti a názory na dištančné vzdelávanie zo strany pedagógov a študentov. Pozrite sa na výsledky a hodnotenie online vzdelávania.

Do prieskumu sa zapojilo 3 280 študentov, z toho 264 zahraničných a 356 pedagógov. Tento prieskum organizovala Univerzita Komenského v dňoch 15. – 31. decembra 2020.

Najviac sa zapojili študenti z Lekárskej fakulty, Fakulty managementu a Pedagogickej fakulty. Čo sa týka pedagógov, tak tí sa najviac zapojili z Filozofickej fakulty UK, Lekárskej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Ohlasy zo strany študentov

Zo zapojených študentov absolvovalo online všetky predmety 35,6 %, 4% len niektoré predmety a iba 0,4 % študentov neštudovalo online. Najviac sa využíval MS Teams, Moodle a e-mail. Spomínané nástroje boli hodnotené študentmi prevažne ako spoľahlivé.

Skúmaný bol aj prístup študentov k internetu a technické vybavenie. Len 0,4 % študentov nemá internetové pripojenie a museli tak využiť internetové kaviarne, knižnice či vyhľadali pomoc k prístupu na internet od známych. Počítač s kamerou a mikrofónom má až 92,2 % študentov.

Dištančná výučba

Hodnotená bola aj spôsobilosť pedagógov zo strany študentov. „Myslím si, že zo strany fakulty je táto neľahká situácia zvládnutá veľmi dobre,“ uviedol študent alebo študentka v anonymnom dotazníku. Až 78,7 % študentov si myslí, že v oblasti dištančnej výchovy majú ich pedagógovia dobré až výborné kvality.

Avšak študenti uviedli, že očakávali od pedagógov viac a lepšiu prípravu. Sťažnosti sa týkali najmä nedostatku praktických cvičení, nedostatku času pri online testoch, nedostatku študijných materiálov a preťaženia úlohami od učiteľov. Niekoľko študentov dokonca uviedlo, že niektorí učitelia odmietli zohľadniť ich technické problémy.

Výučba v tomto semestri je neporovnateľná s minulým. Takto si presne predstavujem dištančnú výučbu. Výrazné zlepšenie oproti minulému semestru. Chválim!“ No niektorí študenti majú opačný názor. „Vzhľadom na znemožnenie praktickej časti výučby sa veľmi chcem na letný semester vrátiť k prezenčnej výučbe, cítim sa veľmi ukrátený o praktické znalosti.“

Hodnotenie zo strany pedagógov

Pedagógovia, ktorí sa zapojili do prieskumu učili všetky predmety dištančne (96,6%) alebo niektoré predmety (3,1 %).

Zo zapojených pedagógov si 25,2% myslí, že má dobré zručnosti v oblasti dištančného vzdelávania, 23% si myslí, že ich má výborné a za priemerné ich označilo 17,7 % učiteľov.

Učitelia si prajú aj zlepšenia vo vzťahu k študentom, napríklad: „Neviem, do akej miery boli školení aj študenti. Ale nám učiteľom by pomohlo, keby boli študenti viac technicky zdatní a zorientovaní, aby sme ich nemuseli stále navigovať.“ Iný učiteľ by si prial: „Taktiež školenia zamerané na možnosti zvýšenia interakcie študentov, príklady nástrojov e-learningu a aktivít, ktoré môžu motivovať študentov a pod.“

Priestor na zlepšenia

Prieskum rozdelil pedagógov na dve skupiny. V prvej skupine učitelia považujú dištančnú výučbu za dobrý a vhodný spôsob výučby na univerzite a v istom režime si vedia predstaviť aj jej pokračovanie.

V druhej skupine považujú dištančnú výučbu len ako dočasné riešenie situácie a nemyslia si, že by nahradila prezenčnú výučbu a osobný kontakt.

Celkovo sa úroveň dištančného vzdelávania neustále zlepšuje, ale je potrebné zlepšiť určité procesy, najmä technickú vybavenosť a zručnosť u študentov i pedagógov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk