Polícia hľadá nového člena do svojho tímu, voľná je pozícia zástupcu veliteľa Expozitúry mestskej polície Bratislava V

Policia bratislava mestska novinky pripady.jpg
ilustračné foto, zdroj: mestskapolicia.bratislava.sk

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy zverejnila prostredníctvom svojho webu informáciu o voľnej pracovnej pozícii. Ako sa píše na webe, obsadzuje sa funkcia zástupcu veliteľa Expozitúry mestskej polície Bratislava V.

Miestom výkonu práce je Bratislava a v rámci náplni práce je zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania vecí obecných a verejného poriadku v rozsahu a obsahu zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov; organizovanie a riadenie činnosti expozitúry. Ako dopĺňa polícia: „Práca na uvedenej pozícii zahŕňa predovšetkým koordinovanie činnosti príslušníkov mestskej polície; plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k pracovnej činnosti, interných predpisov a pokynov nadriadených.“

Uchádzač, ktorý má záujem o túto pracovnú pozíciu, respektíve, ktorý by chcel, aby ho zaradili do prijímacieho konania, musí spĺňať nasledovné:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole;
 • bezúhonnosť;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • preukázateľná riadiaca prax v oblasti ľudských zdrojov – minimálne 5 rokov
  v bezpečnostnej oblasti;
 • vypracovanie koncepcie riadenia expozitúry obecnej polície – písomná forma v rozsahu minimálne dvoch strán – ktorú je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi pred prijímacím konaním;
 • držiteľ vodičského preukazu sk. „B“;
 • držiteľ platného zbrojného preukazu sk. „C“.

K požadovaným dokladom, ktoré je potrebné zaslať, patria tieto:

 • žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania;
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce príslušníka obecnej polície;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície;
 • profesijný životopis;
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
 • koncepcia riadenia expozitúry obecnej polície – písomná forma v rozsahu min. dvoch strán;
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • potvrdenie o riadiacej praxi v oblasti ľudských zdrojov v bezpečnostnej oblasti.

Ako dopĺňa polícia, ide o hlavný pracovný pomer. „Psychická spôsobilosť na uvedenú pracovnú pozíciu bude posudzovaná psychológom v rámci prijímacieho konania po absolvovaní prvej časti výberového konania,“ píše sa na webe bratislavskej mestskej polície.

V zmysle zákona je nástupný plat pri praxi do šesť rokov približných 1.230 eur. „Žiadosť o účasť na prijímacom konaní spolu s ďalšími dokladmi a s uvedeným kontaktným telefónnym číslom a e-mailom uchádzač predloží najneskôr do (nového termínu) 24. 05. 2019 v zalepenej obálke s označením: „Prijímacie konanie na pracovnú pozíciu zástupca veliteľa expozitúry mestskej polície“ na adresu: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 Bratislava 1,“ dopĺňa polícia.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk