Pri Chorvátskom ramene v Petržalke má vyrásť nové centrum mestskej časti

Petrzalka city panenska vystavba.jpg

Predpokladané náklady na výstavbu prvej etapy projektu Petržalka City sú 44 mil. eur.

Pri Chorvátskom ramene v Petržalke chcú postaviť nové centrum mestskej časti. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Účelom zámeru je výstavba prvej etapy investičného projektu Petržalka City, ktorého cieľom je vybudovať nové centrum mestskej časti, v súlade so strategickými dokumentmi Hlavného mesta SR Bratislavy ako aj Manuálom rozvoja územia Petržalka City, ktorý bol v úzkej spolupráci s Útvarom hlavného architekta hlavného mesta úspešne dokončený v januári 2021,“ uvádza sa v zámere.

Predpokladaný termín výstavby je štvrtý kvartál roku 2022 až druhá polovica roku 2025. Predpokladané náklady predstavujú 44 mil. eur.

Dlhodobý projekt

Ide o dlhodobý projekt pripravovaný etapovite s horizontom dokončenia zhruba 10 rokov. Predkladaný zámer rieši prvú etapu, ktorá primárne predstavuje vybudovanie objektov na bývanie, obchod, služby a šport, administratívu a súvisiacich parkovacích kapacít či sadových úprav.

Prípustné funkcie budov budú spĺňať požiadavky v súlade s územným plánom hlavného mesta,“ uvádza navrhovateľ.

Súčasťou predloženého zámeru bude aj výstavba spevnených plôch, parkovacích stojísk, sadových úprav a napojenia na príslušné prípojné body inžinierskych sietí.

Okolie tiež pre ďalší rozvoj

Záujmové územie sa nachádza severne od Romanovej ulice a zo západu je vymedzené Chorvátskym ramenom a z východu plánovaným predĺžením električkovej trate. Z juhu a zo severu pozemok ohraničujú parcely pod správou investora určené pre ďalší rozvoj.

Územie je v územnom pláne mesta charakterizované ako rozvojové s prelínaním funkčných celkov 501 a 1110 pozdĺž Chorvátskeho ramena,“ uvádza investor a dodáva, že v súčasnosti cez pozemok prechádza panelová cesta ako neurčité pokračovanie Gessayovej ulice, ktorá pretína plochu majoritne tvorenú nízkou zeleňou a náletovými drevinami.

Územie tvorí prirodzenú súčasť spádovej oblasti intenzívnej bytovej zástavby v okolí, atraktívnu hlavne z dôvodu prírodného prvku v podobe Chorvátskeho ramena a priľahlej zelene,“ dodáva navrhovateľ.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom