Priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať do 1. februára

byty, paneláky
ilustračné: SITA Bytové domy - paneláky v mestskej èasti Ružinov. Ilustraèná snímka zo 14. februára 2006. Ceny bytov v Bratislave by v najbližších troch až štyroch rokoch klesa nemali. Podľa odhadov by sa mali ceny skôr plynulo, ale nie prudko, zvyšova. Bratislava, 8. marec 2007. Foto: SITA/TomᚠBenedikoviè

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžu tento rok Bratislavčania podať do 1. februára. Ako informovala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová, priznania podávajú ľudia do konca januára, pre koniec mesiaca v nedeľu bude možné podať daňové priznanie aj v pondelok 1. februára.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku,“ vysvetľuje riaditeľ finančnej sekcie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Radoslav Kasander.

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti, v prípade dedičstva rozdelenia na nových spoluvlastníkov. „Minulý rok v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom daňovej povinnosti, zmenou ovplyvňujúcou základ dane z nehnuteľnosti, s uplatnením nároku na zníženie dane alebo inými skutočnosťami ovplyvňujúcimi výšku dane doručili na magistrát približne 30 000 podaní týkajúcich sa dane z nehnuteľností na rok 2015,“ doplnil Kasander.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od päť do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Samospráva daň nezvýšila, sadzby zostávajú nezmenené.

Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť,“ radí Kasander.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Bratislavčania platia dane na základe rozhodnutia o vyrubení dane. Mesto posiela najprv tieto rozhodnutia právnickým osobám, potom fyzickým osobám a to všetko najneskôr do konca mája. Ak je daň vyššia ako 66 eur pre fyzické osoby alebo 666 eur pre právnické osoby, je možnosť zaplatiť daň aj v troch splátkach. Bratislavská samospráva v zmysle záväzného nariadenia poskytuje 50-percentnú úľavu na dani pre občanov starších ako 70 rokov či daňovníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutých.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v mestskej časti Petržalka. Ak podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, treba uviesť aj ďalší kontakt, napríklad adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť prílohy v neoverenej fotokópii. Ako list vlastníctva stačí kópia informatívneho výpisu.

V Bratislave evidujú okolo 200-tisíc daňovníkov, fyzických osôb a právnických osôb. V hlavnom meste sa na dani z nehnuteľnosti vyberie približne 55 miliónov eur, príjem sa delí stanoveným podielom medzi mesto a mestské časti. Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať na tlačive, ktoré určuje Ministerstvo financií SR. V elektronickej forme sa nachádza aj na oficiálnej stránke mesta Bratislava s poučením o vyplnení a s ďalšími informáciami a tlačivami pre daňovníkov na: http://www.bratislava.sk/dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049950

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk