Psíčkari, nezabudnite platiť daň za psa samospráve. Za neprihláseného chlpáča hrozí mastná pokuta

pes, peniaze
Foto: ilustračné, Gettyimages

Ak sa majiteľ alebo osoba, ktorá je so psom na prechádzke, dopustí priestupku opakovane, môže dostať dvojnásobne vysokú pokutu.

Na bratislavských sídliskách videť veľa psíkov rôzneho vzrastu a rasy. Pravidelná starostlivosť si vyžaduje kúpu krmiva, hračiek či platby za náklady u veterinára.

Majitelia by nemali zabúdať ani na povinnosť voči samospráve, a to je platiť každý rok daň za psa. Výška dane závisí od toho, či žije pes v dome, byte alebo akú má výšku. Zmapovali sme cenníky dane za psa v mestských častiach. Vo viacerých mestských častiach platia najviac majitelia psov žijúci v byte či tí, ktorí majú strážneho psa.

Staré Mesto

Samospráva má cenník platný od roku 2012. Ak je majiteľom psa fyzická osoba, musí si pripraviť 40 eur. Právnická osoba zaplatí 400 eur. Sumu 20 eur uhradí fyzická osoba, ak má pes minimálne výcvik základnej poslušnosti, bol nadobudnutý z útulku, pes má mikročip, je sterilizovaný alebo kastrovaný.

Daň nemusí platiť osoba, ktorá má jedného psa a je držiteľom preukazu ŤZP či žije sama a jej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok. Ak máte psa z útulku, ste oslobodení od platenia na rok a treba predložiť potvrdenie o osvojení.

Petržalka

Za psa chovaného v byte, ktorého výška je do 43 centimetrov, zaplatíte 34 eur. Ak má pes viac ako 43 centimetrov, daň je vo výške 67 eur. Majitelia zaplatia za každého psa v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti 17 eur.

„Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa,“ uviedla samospráva na webe.

Mestská polícia môže dať osobe, ktorá vedie psa, pokutu do 65 eur, ak nepreukáže známkou totožňosť psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa či neodstráni výkaly.

Pokuta do 165 eur hrozí, ak majiteľ psa neoznámi evidenciu psa alebo inú zmenu do 30 dní, zničenie či stratu známky, nezabráni útoku psa na človeka či neohlási, ak príde k pohryznutiu človeka. Ak stratíte známku psa, je potrebné ohlásenie zmeny na Miestny úrad Petržalka a nová bude stáť 3,50 eur.

Ružinov

Mestská časť vyžaduje platbu za psy, ktoré sú staršie ako 6 mesiacov. Predmetom dane za psa nie je, ak je chlpáč chovaný na vedecké účely alebo v útulku zvierat či pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní osoba s ŤZP.

Pes chovaný v byte bude stáť majiteľa 40 eur a v rodinnom dome 20 eur. Najviac zaplatí právnická osoba, ktorá je majiteľom psa – 70 eur. Nárok na 50 % zľavu z dane majú vlastníci psa, ktorí dosiahli 60 rokov alebo ak predložia doklad o výcviku psa vystavený oprávnenou osobou.

Karlova Ves

V Karlovej Vsi stačí nahlásenie chlpáča, ak je starší ako 6 mesiacov. Za psa chovaného v byte zaplatíte 50 eur a v rodinnom dome 15 eur. Má váš pes osvedčenie o výcviku základnej poslušnosti? Daň za psa je vo výške 30 eur.

Od platenia dane sú oslobodené osoby, ktoré majú jedného psa a sú držiteľom preukazu ŤZP, ak jediným príjmom v domácnosti je dôchodok a rok neplatia tí, ktorí nadobudli psíka z útulku a predložia potvrdenie. Majitelia služobného, vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psa nemusia tiež platiť.

Dúbravka

Sadzba dane za psa v Dúbravke začína na sume 35 eur, týka sa psov, ktorí sú chovaní v byte. Osoby s preukazom ŤZP a psom chovaným v rodinnom dome zaplatia 10 eur. Osamelý dôchodca bez iných spolubývajúcich v byte je povinný uhradiť 7 eur. Ak žije dôchodca v domácnosti s ďalšou osobou, platí 15 eur.

Máte psíka z bratislavského útulku? V tom prípade si nemusíte robiť starosti s platením dane na 24 mesiacov, musíte však predložiť doklad o osvojení psa.

Lamač

Aj Lamač vyžaduje platbu od majiteľov, ak ich pes prekročil vek 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Psíčkari žijúci v bytoch zaplatia 33 eur a v rodinných domoch 5 eur. Poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v byte sám, musí platiť 10 eur. Daň bude stáť poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku žijúceho v byte s ďalšou osobou 18 eur.

Rača

Ako je to s cenníkom v Rači? Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Pes chovaný v byte vyjde najviac, a to 40 eur. V prípade rodinného domu vyjde daň majiteľov na 10 eur. Dôchodcovia majú nižšie ceny – za psa v byte platia 10 eur a v rodinnom dome 5 eur. Je váš pes evidovaný v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii a je chovaný v byte? Zaplatíte 20 eur.

Aj v Rači platia výnimky, kedy je možné znížiť cenu dane o 10 %, a to keď je psík z útulku alebo karantény, podstúpil kastráciu. Platba dane sa netýka ani majiteľov, ktorí sú držiteľom zlatej Jánskeho plakety či preukazu ŤZP.

Nové Mesto

Daň za psa sa týka psíčkarov, ktorých chlpáč je starší ako 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Najviac zaplatia majitelia chovajúci psa vo firme, a to 70 eur. Psíčkari v byte a rodinnom dome platia 50 eur. Daň za psa adoptovaného z útulku, absolvujúceho skúšku základnej ovládateľnosti alebo sterilizovaného je 25 eur. Osoby, ktorých jediný príjem je dôchodok, odovzdajú Miestnemu úradu Nové Mesto 10 eur.

Vrakuňa

Psíčkari, ktorých chlpáč je starší ako 6 mesiacov, musia platiť daň. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Strážny pes bude stáť majiteľa 50 eur. Viac zaplatia psíčkari chovajúci chlpáča v byte, a to 45 eur, v rodinnom dome vás vyjde na 20 eur. Poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku zaplatí 10 eur. Zdarma môžu mať vo Vrakuni psa osoby, ktoré sú držiteľom preukazu ŤZP.

Podunajské Biskupice

V mestskej časti platia majitelia psov starších ako 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Psíčkari z bytu sú povinní uhradiť 40 eur, z rodinného domu to je 10 eur. Ak využívate psa na stráženie, pripravte si 50 eur. Ste majiteľom, ktorý žije sám s príjmom na hranici životného minima alebo dôchodca? Zaplatíte 10 eur. V prípade straty známky neváhajte s nahlásením Miestnemu úradu Podunajské Biskupice a novú vám vystavia za 3,50 eur.

Devínska Nová Ves

Devínskonovovešťania sú povinní odvádzať platbu za psov starších ako 6 mesiacov. Zadarmo chovajú psa osoby, ktoré majú jedného chlpáča a sú držiteľom preukazu ŤZP alebo sú v hmotnej núdzi. Výnimka platí i pre právnické osoby, ktorou je útvar policajného zboru, útvar hasičského záchranného zboru, dobrovoľní hasiči, útvar finančnej správy, útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky a Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Psy z útulku sú tiež oslobodené od platenia na isté obdobie, je potrebné predložiť potvrdenie o osvojení. „Oslobodenie je platné v danom zdaňovacom a nasledujúcom zdaňovacom období,“ vysvetlila samospráva.

Daň je najvyššia pre majiteľov psov v byte – platia 35 eur. Ak bývate v rodinnom dome, ste povinní uhradiť 7 eur. Pes chovaný v byte s výcvikom základnej poslušnosti stojí majiteľa 17,50 eur. Ak je tento pes chovaný v rodinnom dome, treba za neho zaplatiť 3,50 eur.

Záhorská Bystrica

Samospráva požaduje platenie za psov starších ako 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Od platenia je tiež oslobodená osoba, ktorá je osamelá a má viac ako 70 rokov, týka sa to však iba jedného psa. Ak je osoba staršia ako 65 rokov a žije sama, platí 5 eur. Majitelia s trvalým pobytom v samospráve žijúci v byte si musia pripraviť 20 eur, bez trvalého pobytu 30 eur.

Ak je pes chovaný ako strážny, platí jeho majiteľ 35 eur. Máte chlpáča v rodinnom dome alebo objekte určenom na individuálnu rekreáciu a trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici? Daň stojí 10 eur, bez trvalého pobytu to bude 15 eur.

Vajnory

Vajnorská daň za psa sa týka psov starších ako 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Sadzba dane začína na sume 2 eurá pre ľudí, ktorí žijú sami v rodinnom dome a poberajú invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok. Psy v podnikateľských objektoch vyjdú majiteľov na 70 eur. Psíčkari žijúci v bytoch zaplatia 25 eur a v rodinných domoch 10 eur. Ak žije osoba sama v byte a poberá invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, musí si pripraviť 8 eur.

Nemusí platiť daňovník s ŤZP a ak má nad 70 rokov. Ak pes stratí známku, treba to nahlásiť na Miestny úrad Vajnory a za 2,65 eur sa vydá nová známka.

Čunovo

Ktorí psy sú z tejto mestskej časti oslobodení od platenia dane? Ide o psov chovaných na vedecké účely, so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby či sprevádzajúcich osobu s ŤZP.

Cenník je rovnaký pre psa chovaného v byte aj dome – 10 eur. Strážny pes vyjde majiteľa na 35 eur a osamelého dôchodcu v byte alebo dome na 5 eur.

Čunovo zároveň upozorňuje na možnosť pokuty do 165 eur, ak majiteľ nezabráni voľnému pohybu psa v určitých priestoroch. Pokuta do 65 eur hrozí aj tomu, kto neuprace psie výkaly. Miestny úrad Čunovo vydá novú známku za úhradu 2 eurá.

Rusovce

Daň sa týka psov, ktorí prekročili vek 6 mesiacov. Oslobodené od platenia sú psy so špeciálnym výcvikom, používané na vedecké účely a umiestnené v útulku zvierat.

Sumu 15 eur zaplatia všetci psíčkari bez rozdielu, kde bývajú. Osamelí dôchodcovia nad 65 rokov s trvalým pobytom v Rusovciach sú povinní uhradiť 3,50 eur. Oslobodenie od platenia za psa sa týka osôb s ŤZP, vzťahuje sa to však len na jedného psa.

Devín

Predmetom dane za psa je v Devíne pes starší ako 6 mesiacov. Od platenia dane je oslobodený pes, ktorý je chovaný na vedecké účely, umiestnený v útulku zvierat či so špeciálnym výcvikom, ktorého používa občan s ŤZP.

Právnická osoba vlastniaca psa musí uhradiť 80 eur. Ak máte trvalý pobyt v Devíne, zaplatíte 20 eur. Bez trvalého pobytu vás vyjde psík o čosi drahšie – 40 eur. Osoba poberajúca starobný a invalidný dôchodok, žijúca sama a s trvalým pobytom v mestskej časti, zaplatí 10 eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk