Rača bojuje proti čiernym stavbám vo vinohradoch, chce ich odstránenie

vinohrad, hrozno
ilustračné: SITA Foto: ilustračné, SITA

Päť hrubých stavieb vo vinohradníckej lokalite Fixle – štyri jednopodlažné a jeden dvojpodlažný dom – možno po dlhom boji konečne odstránia.

Rača, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznámila začatie konania o odstránení stavby „Vinohradnícke domy“ realizované stavebníkom Jurajom Obermajerom z Bratislavy.

„Náš úrad od začiatku tohto prípadu postupuje v medziach zákona, aby zastavil budovanie týchto stavieb bez stavebného povolenia. Bez súčinnosti ďalších inštitúcií a súdov je však naša snaha o dodržiavanie stavebného zákona a súvisiacich pravidiel odsúdená na neúspech,“ povedal starosta MČ Bratislava – Rača Peter Pilinský.

Ide o stavby piatich objektov vo vinohradoch v lokalite Fixle, ktoré sú ku dňu začatia konania vo fáze ukončenej hrubej stavby, s betónovou stenou pri vstupe na pozemok s napojeniami na plyn a elektrinu a s vodomernou šachtou.

čierna stavba, Rača
MČ Rača

Stavebník na základe oznámenia stavebného úradu o začatí konania o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby z 12. mája 2014 reagoval tým, že podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby.

Úrad následne začal požadované konanie o povolení stavby a vyzval stavebníka na predloženie dokladov potrebných na posúdenie stavby. Z požadovaných vyše 25 dokumentov, podkladov a stanovísk dotknutých inštitúcií však stavebník predložil v stanovenej lehote iba jediný – nájomnú zmluvu.

Následne stavebník požiadal o predĺženie lehoty na ich predloženie o ďalších 240 dní. Stavebný úrad s takouto lehotou – vzhľadom na pokračujúce práce na stavbe – nesúhlasil a opätovne vyzval stavebníka na predloženie dokladov do 7 dní ako definitívny termín na možnosť predloženia dokladov.

Keďže ani do dňa vypísania tohto oznámenia neboli predložené požadované podklady pre posúdenie stavby od stavebníka a stavebný úrad dostal nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorým bolo preukázané, že predmetná stavba je v rozpore s verejným záujmom (územným plánom), stavebný úrad oznamuje konanie o nariadení odstránenia stavby.

Rača sa už v súvislosti s čiernymi stavbami v lokalite Fixle obrátila s podaniami umožňujúcimi postihnúť stavebníka a zastaviť jeho činnosť na viacero dotknutých inštitúcií a organizácií (Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky, Obvodný pozemkový úrad, Okresná prokuratúra Bratislava 3, Bratislavská vodárenská spoločnosť, SPP, Západoslovenská energetika).

Žiadna z nich vo svojom stanovisku nepodporila snahu mestskej časti o zastavenie či nápravu tohto traumatizujúceho stavu, ktorý sa môže stať precedensom a povzbudením pre vznik ďalších podobných nepovolených stavieb na Slovensku.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk