Rača hľadá vedúcu oddelenia kultúry a komunikácie. Takéto sú podmienky prijatia a plat

Raca miestny urad bratislava pracovna pozicia.jpg
Foto: ilustračné, www.google.com

Nová pracovná ponuka sa objavila v Rači. Miestny úrad potrebuje obsadiť pozíciu vedúcej oddelenia kultúry a komunikácie.

Mestská časť prijme do pracovného pomeru vedúcu oddelenia kultúry a komunikácie. Podmienkami pre prijatie na danú pozíciu sú minimálne vysokoškolské vzdelanie I. prípadne II. stupňa a najmenej 3 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii. Dôležitou vlastnosťou záujemcov o pozíciu je logické myslenie, komunikačné zručnosti, ochota preberať zodpovednosť, spoľahlivosť, analyzovanie a riešenie problémov, aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh, organizovanie a plánovanie práce. Potrebná je tiež znalosť práce s počítačom, najmä ovládanie programov Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet na pokročilej úrovni.

Platové podmienky na danej pozícií mestská časť určila od 1 400 eur do 1500 eur brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností. Ďalšími ponúkanými výhodami je skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod. a 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Za ďalšie výhody možno považovať aj príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny, sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie a možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa.

Náplňou práce vedúcej je:

 • zodpovedá za plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku a ďalších vnútorných predpisov ako aj z úloh delegovaných prednostkou;
 • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva, prípadne zabezpečí účasť zamestnancov oddelenia;
 • zodpovedá za prípravu odpovedí na dotazy a interpelácie členov zastupiteľstva;
 • zabezpečuje prípravu materiálov pre zastupiteľstvo, radu a komisie;
 • zodpovedá za plnenie uznesení zastupiteľstva, rady a komisií;
 • koordinuje činnosť oddelenia s ostatnými útvarmi miestneho úradu;
 • zabezpečuje rozdelenie pošty a administratívy jednotlivým pracovníkom oddelenia a jej zaevidovanie;
 • zabezpečuje a koordinuje prípravu a realizáciu kultúrnych projektov mestskej časti;
 • tvorí, organizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia nadregionálneho dosahu (Vinobranie, Hody);
 • podieľa sa na príprave rozpočtu na kultúrne podujatia, inventáru a technického vybavenia kultúrnych zariadení MČ;
 • v spolupráci s referentkami kultúry sa podieľa na personálnom zabezpečení kultúrno-spoločenských podujatí;
 • plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie ATL a BTL komunikačných foriem a aktivít pre podporu kultúrneho, spoločenského, športového, ekonomického života a imidžu mestskej časti;
 • rozvoj, vypracovávanie a realizácia cielených projektov, výber relevantných oblastí kultúrneho, spoločenského, športového a rozvojového života mestskej časti, výber a priraďovanie cieľových skupín sponzorov pre jednotlivé plánované aktivity;
 • vytváranie spoločenských podujatí rôzneho druhu ako vyhľadávaných miest pre podporu a pozdvihnutie firemných značiek na trhu, vyhľadávanie nových príležitostí pre mestskú časť;
 • podieľanie sa na spracovávaní podkladov pre propagáciu a pozitívne zviditeľňovanie pripravovaných a realizovaných aktivít mestskej časti za účelom kvalitnej a pozitívnej prezentácie obyvateľom;
 • spolupráca pri návrhoch riešení zefektívnenia využívania majetku obce;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, medzinárodnými organizáciami, partnerskými mestami,
 • spolkami a združeniami so sídlom v obci pri rozvoji aktivít mestskej časti;
 • príprava a spracovávanie projektov na získanie grantov a dotácií;
 • spolupracuje s grafikom pri výrobe POS/POP materiálov a obecných novín;
 • identifikácia prípadných rizík spojených s realizáciou finančne náročných projektov;
 • vyjednávanie a lobing pre podporované projekty.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom môžete zasielať prostredníctvom mailu na margita.somorovska@raca.sk alebo ich môžete poslať poštou, prípadne osobne odovzdať na adrese Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35. Bližšie informácie podá prednostka MÚ Rača Mgr. Monika Burdová, tel. č. 02/49112431, monika.burdova@raca.sk alebo personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk