Rača zastavila stavbu dvoch objektov vo Východnom a na Hečkovej ulici

Zrkadliska umiestnenie.jpg
raca.sk

Stavebný úrad mestskej časti Rača v pondelok 14. mája zastavil konanie o povolení stavby Polyfunkčný bytový dom Zrkadliská a zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia na Bytový dom Dopravná ulica.

Žiadosťou o stavebné povolenie objektu Zrkadliská na Hečkovej ulici sa stavebný úrad v Rači zaoberá od roku 2014, konanie bolo prerušené s výzvou stavebníkovi VI GROUP Rača na doplnenie žiadosti, a to predovšetkým na doplnenie presného vymedzenia objektov stavby v súlade s územným rozhodnutím, o ktorom konanie začalo už v roku 2008, presné špecifikovanie všetkých pozemkov použitých na výstavbu s uvedením vlastníckeho alebo iného práva k nim.

Ďalšími podmienkami stavebného úradu bolo dodržanie všetkých podmienok vyplývajúcich z územného rozhodnutia, najmä zabezpečenie prístupu pre záchranné zložky k existujúcej zástavbe, preloženie existujúceho umeleckého diela na pozemku v súlade s platnou legislatívou a iné.

Žiadateľ VI GROUP Rača požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie podania a je názoru, že podmienky stavebného úradu sa nezakladajú na zákonných požiadavkách. Keďže nedoplnil žiadosť podstatnými dokladmi pre riadne posúdenie stavby v stanovenej lehote, úrad konanie zastavil.

Povolenie nedostal ani bytový dom

V rovnaký deň mestská časť zamietla návrh navrhovateľa Jadalu, s. r. o., vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby Bytový dom Dopravná ul. Bratislava.

Jadalu.jpg
raca.sk

Ide o bytový dom s tromi traktami, piatimi nadzemnými podlažiami, navrhovaných bolo 31 jednoizbových a 19 dvojizbových bytov. Na územie, kde mal bytový dom vyrásť, je v súčasnosti obstarávaný územný plán zóny, ktorý je v záverečnej fáze prerokovania návrhu, to znamená pred schválením.

Navrhované umiestnenie stavby by negatívne zasiahlo do spracovávanej územnoplánovacej dokumentácie a tiež do záujmov obyvateľov v danej lokalite, a to najmä ďalším dopravným zaťažením. Tiež by bytový dom svojím umiestnením narušil vyhovujúce stavebné usporiadanie jednotlivých stavieb, čím by sa znížil komfort bývania obyvateľov v okolitých bytových domoch.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk