Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb hľadá generálneho riaditeľa, toto musí spĺňať

Ruzinovsky podnik vps .jpg

Spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.  hľadá generálneho riaditeľa na plný úväzok. Termín nástupu je 1. október. Ukončenie prijímania žiadostí bude 21. septembra. Výberové konanie bude prebiehať v týždni od 24. septembra. Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači spĺňajúci stanovené výberové kritériá.

Výberové kritériá: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť právnych predpisov upravujúcich hospodárenie s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti, znalosť právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet podnikania spoločnosti, všeobecný ekonomický prehľad, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady: Efektívne rozhodovacie a organizačné schopnosti, manažérske schopnosti, strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, vysoká miera sebakontroly a dôslednosti, schopnosť doťahovať veci do úspešných cieľov, flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa rôznym požiadavkám a potrebám, precíznosť, presnosť, schopnosť vyjednávať, schopnosť riešiť konflikty, odolnosť voči stresu, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita.

Náplň práce: Riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti, zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania spoločnosti, zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mestskej časti, majetkom zvereným mestskej časti do správy a s majetkom spoločnosti, zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia/vyplývajúce z funkcie konateľa spoločnosti, schvaľovanie vnútorných predpisov spoločnosti, komunikácia s miestnym zastupiteľstvom, starostom a kontrolórom mestskej časti.

Zamestnanecké výhody: služobné auto, služobný mobil.

Miesto výkonu práce: Mlynské Luhy 19, Ružinov.

Mzda (brutto): 1 500 eur + výkonnostné odmeny.

K žiadosti priložte: Profesijný štruktúrovaný životopis so zameraním na pracovné skúsenosti, doklady o dosiahnutom vzdelaní, skúškach, certifikátoch a pod., súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 ods. 4 z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti s prílohami zasielajte poštou, respektíve doručte osobne na Útvar personálnej práce a miezd Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie generálny riaditeľ RP VPS, a.s. – neotvárať“ na adresu: Útvar personálnej práce a miezd, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk