Šokujúce udalosti: Kollárovo námestie v Bratislave zostalo bez stromov, Staré Mesto podáva trestné oznámenie

Kolaz bratislava kollarovo namestie stromy zelen.jpg
Foto: www.facebook.com - koláž BratislavaDen.sk

Manipulácia so stromami a ich odstránenie na Kollárovom námestí prebehlo bez súhlasu a transparentnosti, čo vedie k obavám o verejný majetok a životné prostredie.

Mestská časť Bratislava Staré Mesto podala trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu. Podnet sa týka nedovoleného fyzického odstránenia stromov a kríkov na Kollárovom námestí, ktoré boli vykonané bez oprávnenia správcu zelene.

Zeleň na Kollárovom námestí bola odstránená bez súhlasu mestskej časti, ktorá sa o tomto čine dozvedela na základe podnetu občana. Na miesto následne vyslala pracovníka, ktorý situáciu zdokumentoval.

Podľa dostupných informácií množstvo vzrastlých kríkov a stromov zmizlo, pričom mestské orgány neboli o tomto kroku informované ani požiadané o súhlas. Odstránenie zelene sa realizovalo aj prostredníctvom použitia bagrov, čo svedčí o závažnosti porušenia.

Kollarovo namestie vyrub stromy zelen 2.jpg

Nie je tiež známe, kde sa stromy nachádzajú. Všetka miestna zeleň bola dokonca označená štítkami Starého Mesta, ktoré sa o ne staralo. Bola ešte k tomu aj evidovaná na Mape zelene, ktorú mestská časť od roku 2022 transparentne vedie.

Manipulácia so stromami

Akákoľvek manipulácia so stromami musí byť hlásená správcovi zelene a aj odbornému orgánu ochrany prírody a krajiny. Dokonca i presádzanie stromov musí prejsť štandardným a transparentným výrubovým konaním.

Nič z potrebného procesu nebolo v tomto prípade splnené a stavebníka Parking house a.s. dokonca mestská časť na to upozornila. Na mieste sa aj tak začali realizovať údajne bezpečnostné orezy. Mestská časť upozornila spoločnosť na to, že správcom miestnej zelene je Staré Mesto.

Kollarovo namestie vyrub stromy zelen 3.jpg

Memorandum, ktoré kedysi podpísala spoločnosť s mestom, ju nijako neoprávňuje na nakladanie so staromestskými stromami. „Vedeli o tom a napriek tomu spravili takéto drastické zásahy,” hovorí starosta Matej Vagač. V tejto veci na miesto volal dva dni po sebe políciu.

Memorandum s hlavným mestom

Spomínané memorandum, ktoré developer podpísal s mestom ešte v roku 2020, bolo uzatvorené bez vedomia a súhlasu mestskej časti, ktorá má námestie pod svojou správou. V roku 2022 hlavné mesto žiadalo mestskú časť o odzverenie pozemkov a po tom, ako neprešiel staromestským zastupiteľstvom, návrh stiahlo.

Krátko po orezoch stromov a kríkov sa začalo s ich odstraňovaním, čo viedlo k obavám z poškodenia verejného majetku a životného prostredia. Mestská časť preto podnikla niekoľko právnych krokov, vrátane žiadosti o neodkladné opatrenie, pri ktorom majú súdy 30 dní na vyjadrenie sa.

Kollarovo namestie vyrub stromy zelen 4.jpg

Starosta zdôraznil, že všetky kroky sú podniknuté v záujme ochrany majetku obyvateľov Starého Mesta. Mestská časť podala podnet na Okresný úrad, na preventívne a nápravné opatrenie a aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a trestné oznámenie.

Neúspešné pokusy o výrubové povolenie

Je dôležité, aby každý vykonávateľ, ktorý manipuluje so zelenou, získal súhlas dotknutých orgánov. V minulosti sa spoločnosť Parking house a.s. trikrát pokúsila získať výrubové povolenie na stromy na Kollárovom námestí, ale vždy neuspela. Zeleň a stromy na Kollárovom námestí sú pod správou Starého Mesta už od roku 1991, keď k zvereniu došlo prostredníctvom zverovacieho protokolu.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu bolo mestskou časťou predložené aj príslušníkom policajného zboru, ktorí na mieste so starostom zdokumentovali súčasný stav. Mestská časť deteguje trestný čin v ohrození a poškodení životného prostredia, porušovaní ochrany stromov a kríkov a nakoniec aj poškodzovaní cudzej veci.

Kollarovo namestie vyrub stromy zelen 1.jpg

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk