Spoločnosť Zapa má v úmysle rozšíriť svoje výrobné kapacity

Beton pumpa pixabay.com_.jpg
ilustračné: pixabay.com

Účelom predloženého zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie je vybudovanie betonárne s využitím technologickej zostavy betonárne SINEM Eagle 4000 spolu s príslušným administratívnym zázemím pre potreby zabezpečenia dodávok čerstvých betónových zmesí na území Bratislavy, vrátane výstavby nultého obchvatu Bratislavy.

Mobilná betonáreň bude mať projektovanú hodinovú výrobnú kapacitu 20 m3/hod. (mesačná produkcia 7 500 t, ročná produkcia 40 0000 m3/rok = 90 000 t/rok, 312 dní/rok). Podľa zámeru bude betonáreň vybavená odprašovacím zariadením na obmedzenie produkcie tuhých znečisťujúcich látok (polietavý prach PM10) a počas prevádzky musí dochádzať k pravidelnému skrápaniu kameniva.

Navrhovaná činnosť pozostáva zo stavebných objektov – technológie výroby betónovej zmesi s príslušenstvom a administratívnej budovy s prípojkami inžinierskych sietí. Výroba v prípade navrhovanej činnosti bude zabezpečovaná jednosmernou prevádzkou s prípadnými časovo obmedzenými technologickými prestávkami, resp. prestávkami v dôsledku vonkajšej teploty).

Dopravne je areál mobilnej betonárne napojený existujúcou účelovou komunikáciou na Staviteľskú ulicu a existujúci dopravný systém mesta. Zámer je riešený v 2 variantoch, vo variante č. 1 s plochou 208 m2 pre sadové úpravy a vo variante č. s plochou 544 m2 pre sadové úpravy.

Zámer si môžete pozrieť TU, prípadne v priestoroch budovy magistrátu. Svoje písomné stanovisko k zámeru môžete doručiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 3. apríla.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk