Spor v Lozorne: Má tu vyrásť servis pre kamióny, obyvatelia odkazujú: „Je to nepotrebné a nechcené!"

Výstavba servisného centra pre kamióny v Lozorne
Foto: gettyimages, Radka Švaleková

Pri Lozorne by malo vyrásť servisné centrum pre kamióny so 119 parkovacími stojiskami najmä pre nákladné vozidlá. Obyvatelia, občianske združenie zastupujúce obec a údajne aj nový starosta sú však proti.

V piatok 30. novembra vydal stavebný úrad v Lozorne územné rozhodnutie pre projekt spoločnosti MAN Truck & Bus center Bratislava. Ide o plochu s výmerou 15-tisíc štvorcových metrov v lokalite Záhumenice. V územnom rozhodnutí sa píše, že najväčšiu časť plochy (11-tisíc štvorcových metrov) budú tvoriť spevnené plochy, na ďalšej časti plochy má vyrásť hala s administratívnym objektom (2-tisíc štvorcových metrov) a na zvyšku (2-tisíc štvorcových metrov) sa má vysadiť zeleň, ktorú budú tvoriť listnaté a ihličnaté stromy.

Servisné centrum pre kamióny, ktoré je zámerom spomínaného projektu, bude pozostávať z 3 častí. V prvej časti sa vybuduje montážna dielňa a sklad súčiastok, v druhej časti bude diagnostické centrum a v poslednej časti bude možné umývať kamióny. Bude sa tu nachádzať aj zákaznícke centrum. Servisné centrum bude poskytovať 119 stojísk na parkovanie určených predovšetkým pre nákladné vozidlá.

Ako to celé začalo?

O celej kauze nás bližšie informovala Radka Švaleková, zakladateľka občianskeho združenia Lozorno pre občanov. O zámere spoločnosti MAN Truck & Bus center Bratislava sa obyvatelia Lozorna dozvedeli až v prvé dni roku 2017, pretože zámer bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 27. decembra 2016, teda vo vianočnom čase, keď sa ľudia týmito vecami nezaoberajú. Podľa slov zakladateľky občianskeho združenia vyšlo postupne na povrch, že investor získal súhlasné stanovisko, ktoré vydal starosta obce dňa 27. novembra 2016. „Toto súhlasné stanovisko s predloženým projektom však bolo opísané ako servisný objekt pre motoristov a reštaurácie. Nie je tam ani zmienka o tom, že by malo ísť o technickú halu, ktorá bude slúžiť ako servis a umyváreň kamiónov a autobusov,“ vysvetľuje.

Dňa 25. januára 2017 sa na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Malackách občianske združenie spolu so stovkami občanov odvolalo. Svoju žiadosť odôvodnili v niekoľkých bodoch. Sú to zároveň najväčšie problémy, ktoré by podľa občianskeho združenia výstavba servisného centra pre kamióny obci Lozorno spôsobila:
• Okresný úrad posudzoval zámer navrhovateľa bez dôkladného posúdenia a bez toho, aby navrhol iné riešenie, kam servisné centrum pre kamióny presunúť;
• Umiestnenie MAN centra v tejto lokalite je v rozpore s územným plánom obce Lozorno;
• Nie je vyhotovená architektonicko-urbanistická štúdia na celú lokalitu označenú ako OV1 a OV2 (občianska vybavenosť), ktorá je podľa záväznej časti územného plánu potrebná pred realizáciou výstavby v tejto lokalite;
• Výstavba by viedla k zhoršenej dopravnej situácii, pretože by na vstuple do Lozorna hrozili dopravné zápchy a zdržania.
• Veľká technická hala hneď vedľa výstavby rodinných domov by sa v prípade realizácie mala aspoň čiastočne prispôsobiť lokalite rodinnej výstavby;
• Výstavba by narušila nedotknutú prírodu, pretože na spomínanom úseku krajiny nie je predošlý zásah do prírody;
• Výstavba servisného centra kamiónov by mala negatívny vplyv na čistotu a kvalitu ovzdušia a spôsobovala by hluk;
• Na parkovisku budú stáť poškodené a havarované nákladné vozidlá, z ktorých môžu unikať jedovaté kvapaliny a oleje.

Výstavba servisného centra pre kamióny v Lozorne
Na tomto mieste by malo podľa územného plánu vyrásť nové servisné centrum pre kamióny. Foto: Radka Švaleková
Výstavba servisného centra pre kamióny v Lozorne
Na tomto mieste by malo podľa územného plánu vyrásť nové servisné centrum pre kamióny. Foto: Radka Švaleková

Rozhodnutie padlo ešte za bývalého starostu

S územným rozhodnutím súhlasil už bývalý starosta Lozorna Ľubomír Húbek. Jeho rozhodnutie však nepadlo na úrodnú pôdu – s výstavbou servisného centra pre kamióny nesúhlasia obyvatelia Lozorna a ani občianske združenie. Proti výstavbe je údajne aj novozvolený starosta Ľuboš Tvrdoň, ktorý prevzal post starostu v stredu 5. decembra. „Novozvolený starosta Ľuboš Tvrdoň bol od začiatku proti výstavbe MAN centra pri vstupe do Lozorna,“  uviedla Radka Švaleková.

Hoci sa Ľubomír Húbek v dokumente Otvorený list starostu obce, ktorý zverejnil na webovej stránke Lozorna, vyjadril, že on ako starosta nebol zodpovedný za vydanie územného rozhodnutia a že táto kompetencia pod neho ako starostu nespadá, obyvateľov táto odpoveď neuspokojila. Predovšetkým preto, že zákon hovorí niečo iné. „Správnym orgánom oprávneným konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je starosta obce. Preto tiež nie je opodstatnené, aby pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona obec v zastúpení starostu vydávala záväzné stanoviská k investičnej výstavbe podľa ustanovení par. 4 od. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.“  uvádza zákon.

Sťažnosti od obyvateľov

Na sociálnych sieťach občianskeho združenia sa to sťažnosťami obyvateľov Lozorna len tak hemží. „Stavba je umiestnená do zóny občianskej vybavenosti, podľa územného plánu je táto oblasť špecifikovaná ako areál obchodného centra s doplnkovým vybavením pre motoristov. Navrhovaný servis pre kamióny nie je v žiadnom prípade bežnou súčasťou občianskej vybavenosti. Sme presvedčení, že výstavba technickej haly pre kamióny, umývačka pre kamióny a administratívna budova so 119 parkovacími miestami nezodpovedá pojmu občianska vybavenosť. Druhá rovina problému je fakt, že odstupujúci starosta pán Húbek odsúhlasil výstavbu bez splnenia základných povinností starostu a tou je chrániť záujmy obce. S developermi treba vyjednávať a snažiť sa získať alespoň takové podmienky, ktoré v prípade realizácie neohrozili obec. Napríklad Lozorno má v letných mesiacoch problém s nedostatkom vody, ale MAN centrum má podpísané napojenie na obecný vodovod miesto toho, aby bola požadovaná aspoň vlastná studňa. Požadovať nové riešenie cesty, ktorá bude teraz vic zaťažená a to dokonca kamiónmi,“  zhrnula aj za pocity ostatných obyvateľov Radka Švaleková. Nespokojných je údajne niekoľko stoviek obyvateľov Lozorna.

Zakladateľka občianskeho združenia dodáva, že nádeje vkladajú do nového starostu a zároveň budú i naďalej pokračovať v aktivitách, ktoré povedú k zrušeniu výstavby pri vjazde do Lozorna. Ako alternatívne riešenie občianske združenie navrhuje zmenu miesta výstavby, pretože Lozorno má i vhodnejšie miesta: „Lozorno má 2 technické parky, nie je problém umiestniť MAN centrum v jednom z nich. Tam ako technická budova patrí. Nemáme nič proti MAN centru. Ide však o zlé umiestnenie tejto stavby investorom na vstupe do Lozorna.“

Aký názor majú na kauzu iní obyvatelia Lozorna?

„Kedže žijem v Lozorne od narodenia, snažím sa bojovať o to, aby nám pred našou dedinkou nevyrástlo nepotrebné a nami nechcené „zbytočné MAN Truck and Bus centrum“! Nebolo by žiadnym prínosom pre občanov, nehovoriac o životnom prostredí a doprave! Priemyselná zóna nie je pre mňa hodnotným vstupom do našej rodnej dedinky.“Barbora, obyvateľka Lozorna

„Je to už desať rokov, čo sme sa do Lozorna presťahovali s mojou manželkou. Živo si pamätám, čím nás táto obec pri hľadaní nového domova chytila za srdce. Bola to práve krásna scenéria pri vstupe do obce. Lozorno totiž objíma krásna príroda. Preto sme veľmi znepokojení tým, že  práve pred obcou má vyrásť servis pre kamióny. Deje sa to napriek občianskej aktivite, ktorá sa vyjadrila proti výstavbe. Je to viac ako zarážajúce a podozrivé, že sa táto vec chystá na konci funkčného obdobia starostu Ľubomíra Húbeka“.Filip, obyvateľ Lozorna

OZ Lozorno pre občanov vzniklo v januári 2017. Projekt MAN centra bol údajne posledným podnetom na vytvorenie združenia. Jeho hlavným poslaním je vytvoriť most medzi obyvateľmi a obcou, informovať obyvateľov o tom, čo sa deje a doplniť obyvateľom dostupné informácie aj o názor odborníkov v danej oblasti.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk