Stavebná uzávera v Novom Meste môže trvať aj rokov. Obmedzenie stavebnej činnosti sa týka zón Na Revíne a Vlárska

Miestny úrad Nové Mesto, Junácka 1
Foto: ilustračné, maps.google.sk

V Novom Meste nastane dočasné obmedzenie stavebnej činnosti a to až do schválenia územného plánu zóny.

Bratislavské Nové Mesto chce vyhlásiť stavebné uzávery v zónach Na Revíne a Vlárska, ktoré sa nachádzajú na Kramároch. Dôvodom má byť aj spracovávanie územných plánov zón pre tieto lokality. Návrhy na začatie procesu vyhlásenia stavebných uzáver schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo. „Stavebná uzávera ochráni dané územia pred výstavbou do doby, keď budeme mať spracovanú a schválenú podrobnú reguláciu výstavby vo forme územného plánu zóny,“ hovorí starosta Kusý. Predmetné územia v súčasnosti reguluje len Územný plán Bratislavy z roku 2007.

Vo vymedzených zónach sa dočasne obmedzuje stavebná činnosť na základe rozhodnutia o stavebnej uzávere a až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na dobu päť rokov. „Stavebná uzávera nie je cieľom riadenia rozvoja územia, ale prostriedkom, ktorý vytvára podmienky pre stabilizáciu súčasného stavu v území tak, aby mohol byť efektívne a účelne spracovaný územný plán zóny,“ dodáva vicestarosta a predseda Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby miestneho zastupiteľstva Peter Vaškovič.

Mesto má niekoľko schválených aj rozpracovaných územných plánov zón

Nové Mesto má aktuálne schválené územné plány zón Podhorský pás, Koliba – Stráže, Koliba – Kamenné sady, Tehelná a Horný Kramer. Rozpracované sú územné plány zón Biely Kríž, Mierová kolónia a Ľudová štvrť. Intenzívne sa pracuje na územných plánoch zón Horná Mlynská dolina, Nobelova, Zátišie – Hattalova a najmä na územnom pláne zóny Jelšová – Kramáre. Mestská časť pripravuje obstarávanie územného plánu Krahulčia a aktualizáciu územných zón, ktoré postupom času zastarali. V lokalitách Biely Kríž a Jelšová stavebné uzávery už vyhlásené boli.

Hranica územia Územného plánu zóny Na Revíne je vymedzená z juhu Stromovou a Bárdošovou ulicou, z východu ulicou Na Revíne a zo severu a západu Vlársku ulicou. Územie zóny Vlárska je vymedzené z juhu Limbovou ulicou, z východu Vlárskou ulicou, zo severovýchodu ulicou Stará Klenová, zo severu pozemkami lesoparku a zo západu železničnou traťou.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk