Strážcovia prírody v spolupráci s políciou kontrolovali dodržiavanie poriadku v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla

Strazcovia prirody policia devinska kobyla kolaz.jpg

Keďže sa strážcovia v Národnej prírodnej rezervácií (NPR) Devínska Kobyla veľmi často stretávajú s maximálnou ľudskou bezohľadnosťou voči prírode a chráneným druhom rastlín a živočíchov, požiadali o pomoc aj Policajný zbor SR.

Strážcovia prírody pravidelne kontrolujú činnosť na území NPR Devínska Kobyla. Častejšie než by chceli sa stretávajú s porušovaním zákona o ochrane prírody a krajiny a až s konfliktným správaním návštevníkov. Ľudia dokonca často ničia aj samotné zákazové označenie a upozornenia pre návštevníkov. Vzhľadom na toto všetko si tentokrát vyžiadali pomoc polície. Predmetom spoločnej kontrolnej akcii bola prevencia, usmerňovanie návštevníkov a riešenie protiprávnych konaní – porušovania platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Presnejšie kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny na území so 4. stupňom ochrany NPR Devínska Kobyla. Je tu potrebné dodržiavanie hlavne obmedzení vyplývajúcich zo zákona. Platí tu napríklad prísny zákaz zákaz vstupu s bicyklom, zákaz voľného pohybu psov, zákaz táborenia a kladenia ohňa, zákaz trhania a vykopávania rastlín a zberu plodov, zákaz zberu nerastov a skamenelín. Ľudia tu majú zákaz pohybu mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov. Taktiež je tu zakázané lietať lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia.

Strážcovia prírody priestupky riešia buď dohovorom alebo v závažnejších prípadoch udelením blokovej pokuty, pričom niektoré prípady porušenia zákona môžu byť riešené ako priestupkové konanie orgánom ochrany prírody. V NPR Devínska Kobyla na území 4. stupňa ochrany sa nenachádzajú poľovné zariadenia, ani sa tu nerealizuje výkon poľovného práva. Rezervácia sa rozprestiera len na juhozápadných svahoch masívu Devínskej Kobyly.

Strazcovia prirody policia devinska kobyla.jpg
Zdroj: https://www.facebook.com/chkomalekarpaty/photos/pcb.1956639581111704/1956625761113086/?type=3&theater
Strazcovia prirody policia devinska kobyla znacka.jpg
Zdroj: https://www.facebook.com/chkomalekarpaty/photos/pcb.1956639581111704/1956632104445785/?type=3&theater
Strazcovia prirody policia devinska kobyla pes.jpg
Zdroj: https://www.facebook.com/chkomalekarpaty/photos/pcb.1956639581111704/1956625847779744/?type=3&theater
Strazcovia prirody policia devinska kobyla auto.jpg
Zdroj: Strazcovia prirody policia devinska kobyla.jpg

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk