Systém oznamovania túlavých či uhynutých zvierat sa mení

Maciatka domace zvierata pixabay.jpg
ilustračné: pixabay.com

V hlavnom meste sa mení systém oznamovania túlavých či uhynutých zvierat. Zmena spočíva v tom, že oznámenie o týchto zvieratách nebude adresované priamo Slobode zvierat, ale obyvatelia budú informovať mestskú políciu na čísle 159. Tá následne zašle oznámenie na dispečing Slobody zvierat, ktorá zabezpečí odchyt túlavého alebo uhynutého zvieraťa. Hlavné mesto o tom informuje na svojom webe.

Po zavolaní na číslo 159 nahlásia obyvatelia údaje priamo do systému. Pracovník dispečingu mestskej polície si zaznačí dátum, čas nahlásenia a ulicu, kde sa dané zviera nachádza. Taktiež aj meno a priezvisko nahlasovateľa, telefónny kontakt, druh zvieraťa, rasu a počet.

Zároveň budú spísané presné údaje o dátume a čase výkonu, umiestnenie do karantény a ďalšie údaje, napríklad nakladanie s túlavým zvieraťom. Táto nová tabuľková forma zápisu bude slúžiť ako podklad pri fakturácii služieb od Slobody zvierat, ktoré sú definované v zmluve s hlavným mestom.

Hlavné mesto a Sloboda zvierat totiž uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti veterinárnej asanácie túlavých alebo uhynutých zvierat. Partner mesta vzišiel z verejnej súťaže a zmluva na poskytnutie nepretržitých služieb je viazaná na dobu určitú po dobu 12 mesiacov.

Domace zviera pes pixabay.jpg
ilustračné: pixabay.com

Tým sa vytvára systém kontroly činnosti Slobody zvierat, a to tak, že podklady zaznačené v spisovom zázname sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostali od mestskej polície. Mesto tak uhradí len tie výkony, ktoré objednala mestská polícia. Na činnosť odchytu a asanácie túlavých či uhynutých zvierat je vyčlenených podľa zmluvy 120 000 eur s DPH.

Žiadosť o kastráciu ferálnych divožijúcich mačiek treba poslať mailom na adresu ozp@bratislava.sk. V žiadosti je potrebné uviesť adresu výskytu, kontaktné údaje oznamovateľa a približný počet mačiek. Následne hlavné mesto zašle objednávku Slobode zvierat, a tá po prijatí objednávky zrealizuje odchyt do desiatich pracovných dní. Ak sú zvieratá po kastrácii v dobrej zdravotnej kondícii, sú vypustené do pôvodného prostredia.

Tento kastračný program, pre ktorý sa Bratislava rozhodla, pomáha regulovať počet ferálnych mačiek v meste. Netreba zabúdať na fakt, že ferálne mačky plnia niekoľko dôležitých funkcií v prírode, okrem iného elimináciu drobných hlodavcov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk