Dreamstime_xl_96098033.jpg

Deti odolnejšie voči chorobám

Čo môže rodič urobiť pre svoje dieťa, ak chce, aby bolo silné a zdravé? Zabezpečiť mu správnu výživu a dostatok pohybu, vo forme rôznych športových aktivít. Vhodne zvolené potraviny a pohyb sú základom dobrej imunity.