Titul najlepšieho múzea na Slovensku za rok 2018 patrí Múzeu mesta Bratislavy

Hlavné námestie
ilustračné: SITA

Cenu Andreja Kmeťa získalo 6 významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky.

Ocenenia 16. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková v pondelok v Bratislave. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu kultúry Barbora Palovičová. Odborná porota navrhla za výnimočné výsledky a odbornú činnosť oceniť titulom Múzeum mesta Bratislavy – mestské múzeum zamerané na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku.

Múzeum zaujalo porotu najmä reštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku. „Projekt bol zameraný na odborné ošetrenie súboru 250 historických fotografií, ktorý je súčasťou rozsiahlej a svojím charakterom unikátnej fotografickej pozostalosti bratislavského mestského archivára a organizátora kultúrneho a najmä hudobného života v meste v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia,“ priblížila Palovičová v tlačovej správe.

Porotu takisto oslovila výstava Generácia generáciám, ktorá bola venovaná 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy a projekt Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Ide o cyklus podujatí, ktorý predstavil 10 tematických múzeí, súčastí Múzea mesta Bratislavy, novou kombinovanou prezentáciou počas celého roka 2018.

Ocenenia pre laureátov Ceny Andreja Kmeťa

Ministerka kultúry ocenila aj 6 laureátov Ceny Andreja Kmeťa. Na základe nominácie rezortu kultúry, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva odovzdala cenu Helene Němcovej za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení a múzejníctve a rozvoj regionálnej umeleckej histórie, Danici Zmetákovej za záchranu, odborné spracovanie a publikovanie zbierok a diel výtvarného umenia 19. a prvej polovice 20. storočia, Jozefovi Moravčíkovi za celoživotný prínos k ochrane a uchovaniu archeologického kultúrneho dedičstva, Klaudii Buganovej za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti etnológie, významnú publikačnú činnosť a popularizáciu výsledkov výskumu, Stanislavovi Dúžekovi za významný prínos pre slovenskú etnochoreológiu v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie tradičného ľudového tanca a Soni Burlasovej za významný prínos pre slovenskú folkloristiku v oblasti výskumu ľudovej piesne ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Múzeum roka a Cena Andreja Kmeťa

Úprimne ma teší, že je medzi nami nemálo tých, ktorí svojou prácou, odbornou činnosťou, výskumom a starostlivosťou zveľaďujú naše kultúrne dedičstvo. Je to náš nenahraditeľný zdroj informácií o živote ľudí, o ich práci, historickom vývoji remesiel, o tradíciách a umení,“ skonštatovala ministerka.

Titul Múzeum roka 2018 porota udeľuje za výnimočné výsledky, ktoré múzeá dosiahli vo svojej odbornej činnosti v hodnotenom období od 1. januára do 31. decembra 2018. Hodnotia sa významné artefakty do zbierkového fondu, úroveň výskumnej činnosti, postup pri zlepšení ochrany zbierok a pri zreštaurovaní významných diel zo zbierkového fondu. Kritériom posudzovania je aj úroveň expozícií, výstav, vydaných publikácií a propagačných materiálov a tiež záujem verejnosti o podujatia a ich mediálna propagácia.

Cena Andreja Kmeťa sa udeľuje najmä za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky, za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galeristike alebo v oblasti etnografie a folkloristiky a za aktivitu prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Slávnostné udelenie titulu Galéria roka 2018 v rámci súťaže Múzeum roka/Galéria roka sa uskutoční 28. júna v Dvorane MK SR spolu s vyhlásením výsledkov súťaže Knižnica roka 2018.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk