Toto všetko čaká cudzinca, ktorý sa rozhodne žiť v Bratislave

Bratislava hrad.jpg
Foto: Pexels

Sťahovanie za prácou alebo štúdiom je dnes bežnou praxou mnohých ľudí. Kým v rámci Európy je to pre nás Európanov pomerne jednoduché, ťažšie podmienky sú v prípade cestovania do špecifických krajín, či pre osoby z tretích krajín, ktoré sa rozhodnú dočasne či natrvalo usadiť u nás. Pripravili sme pre vás stručný prehľad povinností, ktoré čakajú na cudzinca predtým, ako sa rozhodne žiť v Bratislave.

Možností pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky upravuje zákon číslo 404/2011 Z.z. Vo všeobecnosti je možné udeliť cudzincovi 2 základné typy pobytov – prechodný pobyt, trvalý pobyt.

Prechodný pobyt je obyvateľovi tretej krajiny vydávaný na základe Modrej karty Európskej únie. Udeliť je ho možné v nasledujúcich prípadoch:

 • na účel podnikania,
 • na účel zamestnania,
 • na účel štúdia,
 • na účel osobitnej činnosti,
 • na účel výskumu a vývoja,
 • na účel zlúčenia rodiny,
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Z účelu pobytu vyplýva aj obdobie, na aké je možné prechodný pobyt cudzincovi udeliť. Pri štúdiu ide napríklad o najviac 6 rokov.

Trvalý pobyt môže byť cudzincovi udelený na 5 rokov alebo na neobmedzený čas.

Ako požiadať o povolenie na pobyt na Slovensku

Žiadosť o povolenie na pobyt na Slovensku pozostáva z oficiálnej žiadosti a doloženia požadovaných príloh. Oficiálne tlačivá formulárov pre žiadosť o prechodný aj trvalý pobyt sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Povinné prílohy:

 • dve rovnaké farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
 • kolok (hodnota závisí od účelu pobytu),
 • platný cestovný pas,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklad o ubytovaní,
 • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.

Všetky prílohy k žiadosti nesmú byť staršie než 90 dní. Doklady, ktoré boli vydané v zahraničí, musia byť overené a doplnené oficiálnym prekladom do slovenského jazyka.Hodnota kolkov závisí od účelu pobytu (36 až 240 €).

Ako doklad o ubytovaní je považované čestné prehlásenie cudzinca o vlastnosti nehnuteľnosti na Slovensku alebo nájomná zmluva. Väčšina cudzincov uprednostňuje prenájom nehnuteľností. Študenti či jednotlivci cestujúci za prácou vyhľadávajú menšie byty, prípadne izby v byte, rodiny uprednostňujú domy na prenájom.

Finančné zabezpečenie a ubytovanie

Pobyt cudzinca na území Slovenska musí byť finančne zabezpečený minimálne do výšky životného minima na každý mesiac pobytu. Tak hovorí zákon. No čo si pod touto zložitou formuláciou predstaviť?

Zjednodušene možno povedať, že cudzinec nemôže žiadať o pobyt na Slovensku bez toho, aby mal k dispozícií nejaké vlastné financie. Ich výšku dokladá napríklad prostredníctvom zostatku na bankovom účte alebo potvrdením od zamestnávateľa o vyplácaní mzdy.

Rovnako nemôže cudzinec žiadať o povolenie na pobyt bez toho, aby mal na území Slovenskej republiky zabezpečené ubytovanie. Výber vhodného ubytovania ešte pred vstupom na územie krajiny môže byť pomerne zložitý. Odporúčame preto využiť služby niektorej z realitných kancelárií, ktoré odborne pomôžu so sprostredkovaním ubytovania. Na sprostredkovanie prenájmu ubytovania pre cudzincov sa špecializuje napríklad Expat Experts – realitná kancelária sídliaca v Bratislave.

Zdravotné poistenie a potvrdenie o zdravotnom stave

Dôležitou súčasťou pri vybavovaní povolenia na pobyt je zdravotné poistenie. Doklad o uzatvorení zdravotného poistenia síce nie je povinnou prílohou k žiadosti, no cudzinec je povinný toto poistenie uzatvoriť do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Následne je povinný doklad o uzatvorení zdravotného poistenia potrebné predložiť najneskôr do 30 dní od prevzatia povolenia na pobyt.

V rovnakej lehote je cudzinec povinný doložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave. Toto potvrdenie sa zameriava najmä na choroby, ktorými by cudzinec mohol ohroziť verejné zdravie. Získať je ho možné v niektorej zo špecializovaných ambulancií zameraných na cudzokrajné choroby alebo infekčné ochorenia.

Veríme, že sme vám v článku aspoň trochu priblížili proces, ktorý čaká na každého cudzinca, ktorý sa rozhodne študovať alebo pracovať v Bratislave. Náš článok je len stručný, zjednodušený návod. S riešením špecifických situácií vám najlepšie pomôže Migračné informačné centrum, ktoré poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre občanov z krajín mimo EÚ.

Informačný servis

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk