Urbanistickú štúdiu Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka môžete pripomienkovať až do konca marca, mesto predĺžilo lehotu

Mesto prerokuje urbanisticke riesenie centralnej rozvojovej osi v petrzalke.jpg
Zdroj: imhd.sk

Hlavné mesto sa rozhodlo, že na základe vysokého záujmu verejnosti predĺži lehotu na pripomienkovanie štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.

Vzhľadom na veľký záujem zo strany verejnosti sa Bratislava rozhodla predĺžiť prerokovanie urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, variantného konceptu riešenia, do 31. marca. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Predĺženie termínu prerokovania štúdie znamená, že zároveň sa predĺži aj lehota na podanie pripomienok a to tak isto do 31. marca. Pripomienky môžu obyvatelia a organizácie zasielať poštou na adresu obstarávateľa: Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na adresu architekt@bratislava.sk – do predmetu je potrebné uviesť „UŠ Petržalka“.

Po 31. marci budú všetky pripomienky zosumarizované a vyhodnotené. V prípade, že pripomienka nebude môcť byť z nejakého dôvodu akceptovaná, autori a autorky pripomienky budú pozvaní na dorokovacie konanie.
Vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením bude po spracovaní prístupné webe hlavného mesta, na tejto stránke aj na podstránke hlavnej architektky.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk