Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave predáva prebytočný majetok, pozrite, čo si môžete kúpiť

Kuchyňa
ilustračné: pixabay.com

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave sa ide zbavovať prebytočných vecí. Ako uviedol SOI na svojej webovej stránke, predávať sa bude technologické zariadenie kuchyne.

SOI ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1933 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Technologické zariadenia kuchyne, ktoré inšpektorá ponúka, sa nachádzajú v priestoroch samotného inšpektorátu SOI. Podľa slov SOI bolo toto zariadenie v používaní približne 8 rokov.

Predaj je možný aj po jednotlivých kusoch zariadenia, konkrétny zoznam zariadenia kuchyne ako aj popis jeho stavu uvádzame nižšie.

Obhliadka zariadenia sa uskutoční v dňoch 30. novembra 2018 a 10. decembra 2018 v čase od 9.00 do 10.00 hod. na Ústrednom inšpektoráte SOI, ktorý sa nachádza v Bratislave na Prievozskej ulici 32.

Ako uvádza inšpektorát, záujemcovia majú písomné ponuky predkladať, respektíve doručiť do 17. decembra 2018 do 15.30 hod. Adresa, na ktorú je potrebné ponuky doručiť, je identická s tou, kde sa uskutoční aj obhliadka. Ako doplnil SOI, na ponuky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, sa nebude prihliadať a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia zariadenia kuchyne,“ uviedol SOI.

Povinné označenie obálky je nasledovné: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA ZARIADENIE KUCHYNE. Podľa informácií, ktoré zverejnil inšpektorát na svojej webovej stránke, v ponuke treba uvádzať konečné ceny na odkúpenie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční 18. decembra 2018 o 9.00 v priestoroch inšpektorátu. Víťazom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku za jednotlivé kusy zariadenia.

„Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom). Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR,“ doplnil na záver inšpektorát.

Zoznam jednotlivých zariadení, ktoré sú na predaj, nájdete na tomto odkaze.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk