Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Územie, kde majú vyrásť „Vlčie maky“
4
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
zdroj: zámer investora/EIA

V Bratislave majú vyrásť polyfunkčné objekty „Vlčie maky“ za približných 16 miliónov eur

Podľa zámeru, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie, by mali v Bratislave vyrásť polyfunkčné objekty. Tie investor nazval „Vlčie maky“ a mali by ponúknuť budovy obchodu, výroby aj služieb.

Ako sa uvádza v predkladanom zámere investora, polyfunkčné objekty budú situované v mestskej časti Ružinov, konkrétne pôjde o plochu s rozlohou 12.686 metrov štvorcových. „Na tejto ploche budú umiestnené polyfunkčné objekty, objekty obchodu, nerušivej výroby a služieb s prislúchajúcim zázemím, s prvkami dopravnej / technickej infraštruktúry a plochami zelene,“ píše sa v zámere.

Navrhovateľom výstavby a následnej prevádzky objektu „Vlčie maky“ je akciová spoločnosť ELITE HOLDING so sídlom v Bratislave. Celkové náklady na realizáciu projektu vyčíslil investor na približných 16 miliónov eur.

„Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Ružinov vybudovať nové polyfunkčné objekty a budovy obchodu, nerušivej výroby a služieb pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánové jednotky, plochy vyhradené pre obchod a služby a tiež pre výrobu s príslušným parkovaním a sadovými úpravami) za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku vzmysle územného plánu dotknutého sídla,“ uvádza zámer.

Územie, kde majú vyrásť „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Objekt má byť umiestnený na ulici Domové role, pričom z východnej strany predmetné územie ohraničuje ulica Domové pole a orná pôda, zo západnej a severnej strany sú to záhrady a orná pôda a z južnej strany areály menších priemyselných podnikov, akými sú sklady a spevnené plochy pre parkovanie nákladných vozidiel a drevinová vegetácia.

Predpokladaný termín realizácie je stanovený na roky 2020 až 2022. Ako doplnil investor, posudzovaná stavba je navrhnutá tak, aby v sebe skĺbila funkčné aj estetické požiadavky, pričom zohľadňuje väzby na existujúce dopravné a inžinierskej siete v danom území.

„Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia bývania s doplnením o ďalšie prvky občianskej vybavenosti a tiež funkcia obchodu, nerušivej výroby a služieb. Architektonický výraz a hmotovo-priestorové riešenie navrhovanej činnosti zachováva charakteristiku mestského prostredia, svojim hmotovo-priestorovým riešením nadväzuje na susedné areály malých priemyselných podnikov a rešpektuje zástavbu v danom území,“ píše sa v zámere, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Zámer „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Riešený areál má pozostávať z troch polyfunkčných objektov a z deviatich objektov služieb, obchodu a výroby. „Výroba umiestnená v areáli navrhovanej činnosti bude nerušivej povahy a nebude mať negatívny/nadlimitný vplyv na kvalitu bývania a zdravie budúcich obyvateľov polyfunkčného komplexu,“ doplnil investor.

Objekt bude mať aj parkovacie miesta, tie majú byť riešené v podzemnej jednopodlažnej parkovacej garáži a na povrchu terénu v areáli stavby. „Vjazd na pozemok bude riešený z novovybudovanej prístupovej komunikácie z ul. Domové role. Do priestorov podzemnej parkovacej garáže sa bude vchádzať jedným vstupom zo severného okraja riešeného územia. V podzemnej časti stavby – suteréne dôjde okrem parkovacích miest tiež k umiestneniu technického zázemia, technologického zabezpečenia stavby a skladových priestorov. V okolí jednotlivých stavebných objektov dôjde k výsadbe zelene,“ objasňuje zámer.

Celkový počet parkovacích miest má byť 264, z toho 105 stojísk sa bude nachádzať v podzemnej parkovacej garáži a 159 parkovacích miest umiestnia na teréne v areáli stavby. 11 parkovacích miest je určených pre imobilných. Investor sa v zámere vyjadril aj k riešeniu pre peších či cyklistov. „Pešia doprava v území bude zabezpečená chodníkmi na ulici Domové role a bude prepájať zastávky MHD na Slovnaftskej ul. s polyfunkčným komplexom (cca 600 m) a opačne. Tiež bude zabezpečený prístup peších k parkovacím plochám a jednotlivým objektom. Chodník v mieste prechodu je vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných,“ uvádza zámer.

Zámer „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Ako doplnil zámer, navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce a navrhované cyklotrasy. Zámer ďalej počíta s rekonštrukciou ulice Domové role vrátane križovatky so Slovnaftskou ulicou.

„V rámci hrubých terénnych úprav sa odstráni pôvodná zeleň (segetálna vegetácia). Pred začatím výstavby sa vykoná zobratie humusovej zeminy v hrúbke 30 cm. Na záver prípravných prác sa stavenisko urovná po celej ploche. Odstránená humusová zemina sa uloží na medziskládke. Sadovnícke úpravy v riešenom území budú realizované s cieľom spríjemnenia priestoru pre obyva- teľov areálu, ako aj pre jeho návštevníkov. Pôjde o spoločenstvá vegetácie v kombinácii s areálovými prvkami drobnej architektúry, mestského mobiliáru, komunikačných trás pre peších a cyklistov, manažment zrážkovej vody v lokalite, jej účelné zadržiavanie a opätovné využívanie. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude navrhnutá konkrétna dendrologická skladba drevín, krov a bylín ako aj definované prvky mobiliáru a technické riešenia zabezpečujúce manažment vody. Predmetom riešenia sadových úprav sú voľné nezastavané plochy a plochy zelených striech novonavrhovaného objektu,“ píše sa v zámere.

Projekt je predkladaný v dvoch variantoch. V prvom variante sa uvažuje s vyčlenením 3.044,21 metrov štvorcových plochy na vegetačné úpravy. Plošná výmera spevnených plôch, akými sú komunikácie, chodníky pre peších a podobne, predstavuje v tomto variante rozlohu 6.966,93 metrov štvorcových. V druhom variante sa na ploche riešeného územia počíta s výsadbou zelene na ploche 3.888,14 metrov štvorcových. Plošná výmera spevnených plôch bude v tomto prípade na úrovni 6.123 metrov štvorcových.

K téme

Témy

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X