V Bratislave vznikne nový obytný súbor za 30-miliónov eur. Ponúkne aj štvorcové mestské vily

Obytný súbor Záhorská
zdroj: zámer investora / EIA

V Bratislave sa v poslednom období roztrhlo vrece s novými projektmi. Pribudnúť by tu mal aj obytný súbor „Záhorská“, vyplýva to z dokumentu, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľom výstavby je spoločnosť RV Development so sídlom v Bratislave. Objekt má byť umiestnený v Záhorskej Bystrici, konkrétne v rozvojovej časti katastrálneho územia v lokalite Podkerepušky.

„Navrhovaná činnosť bude umiestnená na ploche riešeného územia s rozlohou 27 380 metrov štvorcových. Na tejto ploche bude umiestnený nový obytný súbor s 9 bytovými domami s prislúchajúcim zázemím s prvkami dopravnej, technickej infraštruktúry a plochami zelene,“ píše sa v zámere investora.

Ako sa píše v predkladanom projekte, účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového obytného súboru, ktorý bude mať vlastné zázemie v rozvojovej lokalite Záhorská Bystrica – Podkerepušky, za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou projektu má dôjsť k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie určené pre pre širšie vrstvy obyvateľstva.

Podľa informácií, ktoré sú uvedené v projekte, bol predmetný pozemok pôvodne využívaný ako ovocný sad, avšak postupne strácal svoj pôvodný účel a v súčasnosti je funkčne nevyužívaný. „Plocha riešeného územia je sčasti oplotená, v JV polohe čiastočne zarovnaná. Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú žiadne nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo potrebné asanovať,“ doplnil investor.

Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2020 a predpokladaný koniec o dva roky na to, čiže v roku 2022. Skončenie prevádzkovania tohto objektu nie je stanovené. Ako doplnil projekt, posudzovaná stavba je navrhnutá tak, aby v sebe skĺbila funkčné a estetické požiadavky, ktoré sú kladené na tento druh stavby.

„Urbanistické a objemovo – dispozičné riešenie navrhovanej činnosti má v danom území tendenciu vytvoriť nové obytné územie so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami. Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia bývania doplnená o prvky občianskej vybavenosti,“ píše sa v zámere.

Navrhovaný obytný súbor má pozostávať z deviatich samostatne stojacich bytových domov. Objekty budú mať štyri nadzemné podlažia, ustúpené podlažie a jedno podzemné podlažie. Kompozične majú byť usporiadané tak, aby boli v maximálnej miere využité danosti dotknutého pozemku. „Dôraz je kladený aj na riešenie nespevnených plôch, ktoré sú navrhované ako verejné – vo vnútroblokoch, doplnené o detské ihriská, oddychové plochy so zeleňou, alebo formou predzáhradok,“ spresnil investor.

V severnej časti riešeného územia má byť šesť dvojsekciových bytových domov, z ktorých budú vytvorené dvojice domov spojené vnútroblokom. Juhovýchodne od sekciových domov má investor v pláne umiestniť tri mestské vily so štvorcovým pôdorysom. V parteri týchto objektov budú umiestnené plochy občianskej vybavenosti.

„Nadzemné podlažia stavby budú riešené ako bytové jednotky, sčasti ako prenajímateľné a partmánové jednotky. Podzemné podlažie navrhovanej činnosti na úrovni 1.PP bude určené pre parkovanie vozidiel pre rezidentov a návštevníkov príslušného bytového domu, súčasťou spodnej stavby budú aj priestory pivničných kobiek a prvkov technologického zabezpečenia stavby (strojovňa VZT, a pod.). Súčasťou návrhu budú nové sadovnícke úpravy s parkovo upravenou zeleňou,“ píše sa v predkladanom zámere.

Parkovanie v areáli objektu bude pozostávať z celkových 487 parkovacích stojísk, pričom 262 parkovacích miest bude v podzemnej garáži (jednopodlažnej), ktorá bude umiestnená pod každým obytným objektom a 225 parkovacích miest na povrchu terénu. Celkové predpokladané náklady na výstavbu „Obytného súboru – Záhorská“ odhadol investor na približných 30-miliónov eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk