V hlavnom meste SR má vyrásť ďalší polyfunkčný objekt, investor tu chce vybudovať objekt KOMINARCA

Projekt Kominarca
zdroj: EIA/zámer investora

Podľa zámeru, ktorý bol predložený na Ministerstvo životného prostredia SR z dôvodu posúdenia vplyvov na životné prostredie, by v Bratislave mal vyrásť polyfunkčný objekt nazvaný KOMINARCA.

Ako sa uvádza v zámere, navrhovateľom je spoločnosť ACS Kominárska so sídlom v Bratislave. Tá chce vybudovať polyfunkčný objekt, ktorého hlavnou náplňou bude funkčné využitie ako ubytovacie zariadenie cestovného ruchu – apartmánové bývanie s doplnkovou funkciou bývania.

Podľa ďalších informácií, ktoré sú dostupné z predkladaného návrhu, v parteri na rohu Račianskej ulice a pozdĺž Kominárskej ulice navrhuje investor zriadenie obchodu a služieb. Mala by tu byť kaviareň, raňajkáreň, potraviny a malé obchodné prevádzky, ktoré investor zatiaľ nešpecifikoval. Tieto prevádzky majú slúžiť majiteľom a nájomníkom bytov a apartmánov, taktiež návštevníkom a obyvateľom Bratislavy. Ako dodal investor, statická doprava, teda parkovanie, bude riešená v suteréne objektu.

Polyfunkčný objekt KOMINARCA má vyrásť v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, pričom vlastníkom pozemkov, na ktorých sa má stavať, je samotný navrhovateľ – investor.

„Dotknuté pozemky sa nachádzajú v lokalite širšieho mestského centra, v kontakte s frekventovanými dopravnými komunikáciami a blokovou bytovou zástavbou. Územie, na ktorom je navrhovaná činnosť situovaná, susedí zo severozápadu s Račianskou ulicou, z juhozápadu s Kominárskou ulicou, z juhovýchodu s polyfunkčným objektom a zo severovýchodu s obytným komplexom Pri Mýte a zo severu s polyfunkčným objektom,“ píše sa v prekladanom zámere.

Termín začatia výstavby určil investor na čas, keď nadobudne právoplatné stavebné povolenie, pričom stavba by mala byť hotová do dvoch rokov od právoplatnosti stavebné povolenia.

Dotknutú lokalitu tvorí v súčasnosti zastavané územie širšieho centra mesta, ktoré bolo v minulosti súčasťou výrobného areálu a výrobnej zóny. Tento areál pochádzal zo začiatku minulého storočia. Ako sa uvádza v zámere, podľa listu vlastníctva sú dotknuté pozemky definované ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sú v kontakte s ulicami Račianska a Kominárska, pričom prístup je z Račianskej ulice.

Investor predkladá projekt vo viacerých variantoch, pri nulovom variante by nastala situácia, ak by sa projekt nerealizoval. Pri variante č. 1 ráta investor s vykurovaním, ktoré je riešené horúcovodom cez odovzdávaciu stanicu tepla a pri variante č. 2 je vykurovanie riešené plynovou kotolňou.

Projekt má pozostávať z polyfunkčného objektu A a polyfunkčného objektu B, z komunikácií a spevných plôch, upravovať by sa mal aj chodník na Račianskej ulici, taktiež chodník na Kominárskej ulici, z ktorej bude vjazd do podzemnej garáže.

„Urbanistické riešenie navrhovanej činnosti vychádza z existujúcej okolitej zástavby v území definovanej uličnou čiarou Račianskej ulice (jednotný blok budov od Račianskeho mýta až po Kominársku ulicu ukončený budovou bývalej tlačiarne „Svornosť“ a bývalou budovou „BEZ“ na strane druhej), novostavbou obytného komplexu „Pri Mýte“ a existujúcou zástavbou Kominárskej ulice,“ píše sa v predkladanom zámere.

Navrhovaná stavba má mať tvar písmena „L“, pričom nižšia šesťpodlažná časť bude dotvárať uličnú čiaru Račianskej a Kominárskej ulice, a to rešpektujúc existujúcu šesťpodlažnú zástavbu obidvoch ulíc. Stavba, ktorá bude vo vnútrobloku, má prechádzať do jedenástich podlaží, pritom má dopĺňať v území už existujúce a vznikajúce viacpodlažné budovy projektov „Pri Mýte“ a „Urban Residence“.

Podľa zámeru sa v objektoch bude dať vybudovať aj svojpomocný úkryt. „V zmysle vyhlášky – novela č. 349 z 27. októbra 1998 o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva sú polyfunkčné objekty A, B (SO-01, SO-02) stavebne a dispozične riešené tak, aby v prípade potreby v nich bolo možné vybudovať svojpomocne úkryt. Dispozičné riešenie priestorov a miestností bude riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pre vstup do priestorov krytu je uvažované schodište,“ píše sa v predkladanom projekte.

Celkové náklady na realizáciu polyfunkčného objektu KOMINARCA navrhovateľ neuviedol.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk