V Novom Meste otvorili prvé Centrum včasnej intervencie v Bratislavskom kraji

Centrum včasnej intervencie, Nové Mesto
BSK

Na Hálkovej ulici v  Novom Meste dnes otvorili Centrum včasnej intervencie, ktoré je vôbec prvé v Bratislavskom kraji a na západnom Slovensku. Služby centra sú určené rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov.

Po účinnosti novely zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti od januára 2014, vytvorila Bratislavská župa pracovnú skupinu na rozvoj činnosti v oblasti včasnej intervencie, zloženú z odborníkov na danú problematiku a tiež zo zamestnancov úradu.

„Ako prvý samosprávny kraj sme sa podujali venovať tejto oblasti, aby sa nám podarilo udržať novonarodené, predčasne narodené a so zdravotným postihnutím narodené detičky v prirodzenom, domácom prostredí za podmienky, že budú mať zabezpečenú odbornú starostlivosť,“ povedala podpredsedníčka Bratislavského kraja Gabriella Németh počas otvorenia CVI.

Ako ďalej uviedla, centrum bude fungovať v rámci dvojročného projektu. „Dovtedy je našou povinnosťou upozorňovať zákonodarcov, aby v zákone doriešili aj financovanie týchto centier, aby mali samosprávne kraje vytvorený legislatívny rámec na podporu týchto centier,“ dodala Gabriella Németh.

Centrum včasnej intervencie, Nové Mesto
BSK

„Včasná intervencia predstavuje čo možno najvčasnejšie poskytnutú odbornú službu, pomoc a podporu rodinám s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov. Realizovaná je primárne v prirodzenom prostredí rodiny, má charakter tímovej spolupráce odborníkov s rodinou a je zameraná na rodinu ako celok,“ priblížila riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava Erika Tichá.

V centre robia špecialisti pre prácu s rodinou dieťaťa so zdravotným postihnutím (fyzioterapeut, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálni a liečební pedagógovia) a podľa potreby ďalší špecialisti. Táto práca je nevyhnutne tímová.

Bratislavské CVI bude spolupracovať nielen s odbornými ambulanciami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, so všetkými lekármi z ambulancií pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, ale aj so všeobecnými lekármi pre deti a dorast.

V rámci projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku, s ktorým prišla nadácia Socia, vznikli Ďalšie dve centrá včasnej intervencie aj v Žiline a v Prešove. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.centravi.sk.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk