V Petržalke hľadajú dobrovoľníkov civilnej ochrany. Toto by mali spĺňať.

BRATISLAVA: Parkovanie v Petržalke
ilustračné: SITA

Činnosť členov v jednotkách civilnej ochrany obyvateľstva zakladajú na dobrovoľnosti a ochote školiť sa, zdokonaľovať sa a pracovať v čase svojho osobného voľna

BRATISLAVA 28. júla – Bratislavská mestská časť Petržalka hľadá dobrovoľníkov civilnej ochrany, ktorí budú pomáhať pri živelných katastrofách a iných mimoriadnych udalostiach. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, dobrovoľníkov hľadajú pre potreby obce, potreby evakuačných zariadení alebo na plnenie úloh v územnom obvode Okresného úradu Bratislava. Činnosť členov v jednotkách civilnej ochrany obyvateľstva zakladajú na dobrovoľnosti a ochote školiť sa, zdokonaľovať sa a pracovať v jednotkách v čase svojho osobného voľna.

Záujemca musí mať 18 rokov, musí byť zdravý a bezúhonný. V žiadosti uvedie čestné prehlásenie o dobrovoľnosti pracovať v jednotke civilnej ochrany v Petržalke. Prihlášky môžu záujemcovia poslať elektronicky na e-mailovú adresu anton.dzurdzik@petrzalka.sk alebo písomne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Referát krízového riadenia a civilnej ochrany, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Priniesť ich môžu aj osobne do podateľne petržalského miestneho úradu. Viac informácií získajú záujemcovia na telefónnom čísle 02/68288830.

Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému a útvary Policajného zboru. Profesionálne záchranné a ozbrojené zložky však môžu pri výskyte mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií posilniť jednotky civilnej ochrany. Ich zriaďovanie a organizovanie podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk