Vianoce pomaly klopú na dvere. Tu sú rady, čomu sa vyvarovať pri kúpe vianočných svetelných reťazí

vianočné ozdoby
ilustračné: pixabay.com

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila na svojej webovej stránke informácie, ktoré majú pomôcť spotrebiteľom a pripravila pre nich niekoľko užitočných rád.

Ako uvádza SOI, na základe negatívnych zistení v sortimente vianočných svetelných reťazí, ktoré inšpekcia každoročne odhalí, odporúča spotrebiteľom niekoľko nasledovných rád.

Spotrebitelia majú pri kúpe svetelných reťazí venovať náležitú pozornosť a uprednostniť predajcov, ktorí majú stále miesto predaja, toto je dôležité aj pri prípadnej možnosti reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si taktiež mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku.

“SOI každoročne vykonáva kontroly zamerané na overenie, či vlastnosti svetelných vianočných reťazcov, ktoré deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpovedajú skutočnosti. Súčasťou kontrol je aj kontrola štítkových údajov, vrátane označenia CE a návodov na použitie,” spresnila Slovenská obchodná inšpekcia.

Ako ďalej SOI uviedla, v minulom roku jej inšpektori vykonali kontroly v 85 predajných jendotkách, pričom nedostatky zistili v 21 predajniach, čo predstavuje 24,7 percent predajných jednotiek s nedostatkom. Podľa informácií od SOI bolo skontrolovaných 507 druhov, z toho 43 druhov malo nedostatky.

K najčastejšie zisteným nedostatkom patrili tieto:
– chýbajúce označenie výrobcom a jeho plnou adresou,
– chýbajúce označenie dovozcom a jeho plnou adresou,
– chýbajúce označenie modelom alebo typom, poprípade iným údajom, ktorý umožní identifikáciu vianočného svetelného reťazca,
– iné chýbajúce povinné označenie a chýbajúce bezpečnostné inštrukcie v zmysle platných
technický noriem.

Na posúdenie bezpečnosti bolo podľa SOI v roku 2017 odobraných celkovo 21 druhov svetelných reťazí. Z toho 19 druhov sa odobralo priamo z trhu Slovenskej republiky a dva druhy na vstupe na jednotný trh Európskej únie, pričom:
– 17 druhov bolo nebezpečných, to znamená, že tieto výrobky mali také technické nedostatky, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov,
– 2 druhy neboli v zhode s požiadavkami technických predpisov,
– 2 druhy vyhoveli stanoveným technickým požiadavkám.

K najčastejšie zisteným nedostatkom pri nebezpečných výrobkoch boli:
– nevyhovujúci prierez vodičov,
– nevyhovujúca izolácia,
– nevyhovujúce upevnenie vodičov v zástrčke a v päticiach žiaroviek,
– nedostatočné pripevnenie vodičov k zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
– zariadenia na zmenu režimov svietenia mali nedostačujúcu konštrukciu (ľahko rozoberateľné – prístup k živým častiam),
– nedostatočná dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou,
– nedostatočná ochrana proti vode,
– nedostatočná ochrana proti horeniu.

“Situácia v plnení technických požiadaviek v sortimentnej skupine výrobkov vianočné svetelné reťazce sa oproti roku 2016 výrazne zhoršila. Takmer 81% druhov odobraných na posúdenie bezpečnosti a zhody s technickými požiadavkami mali také technické nedostatky, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov,” uviedla Slovenská obchodná inšpekcia.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk