Výsledky programov Komunity a Umenie sú známe, prerozdelených bude 600-tisíc eur

Umenie dotacie ludia nadacia
Foto: ilustračné, GettyImages

Projektom v grantovom programe Kultúra rozdelí Nadácia mesta Bratislavy ďalších 450-tisíc eur.

Hlavné mesto zverejnilo výsledky grantového programu Komunity a štipendijného programu Umenie, ktoré realizuje Nadácia mesta Bratislavy. „Nadácia v programoch rozdelí takmer 150-tisíc eur,“ informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Pred mesiacom nadácia zverejnila výsledky v grantovom programe Kultúra, v ktorom budú podporené projekty sumou 450-tisíc eur. „Naplní sa tak historicky najvyššia alokácia mesta na podporu kultúry a komunít v celkovej sume 600-tisíc eur,“ doplnila hovorkyňa.

Oblasti programu

Grantový program Komunity bol otvorený medzi 20. májom až 15. júnom v troch oblastiach – Komunitné aktivity, Verejné priestranstvá a Komunitné priestory.

Oprávnenými žiadateľmi boli nezriaďované subjekty pôsobiace v Bratislave, pričom v oblasti Komunitné aktivity sa mohli uchádzať o podporu aj neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou,“ vysvetlil magistrát a dodal, že na hodnotenie bolo postúpených 57 žiadostí. Podporu získalo 39 projektov v celkovej sume 72-tisíc eur.

Podporu získali rôzne komunitné a susedské iniciatívy či priestory, v ktorých komunity trávia svoj čas. Umožnená bude aj drobná fyzická revitalizácia verejných priestranstiev,“ doplnilo mesto.

Záujemcovia o štipendium

Štipendijný program Umenie bol otvorený medzi 30. aprílom a 31. májom. Záujemcovia o štipendium mohli reflektovať na špecifiká výzvy, ktorými boli Identita mesta a Globálne výzvy.

Výška štipendia pre jednotlivca bola stanovená na 2 500 eur. Na hodnotenie bolo postúpených 84 žiadostí o štipendium.

Vzhľadom na alokáciu v programe bolo možné udeliť 30 štipendií v celkovej sume 75-tisíc eur,“ vysvetľuje hlavné mesto a dodáva, že štipendium získali profesionálni umelci tvoriaci v Bratislave v oblasti vizuálneho umenia, scénického umenia – divadla, hudby, tanca, ako aj literatúry, odbornej reflexie či medziodborových aktivít.

Navýšenie prostriedkov

V oboch programoch bola vďaka správnej rade Nadácie mesta Bratislava navýšená alokácia prostriedkov presunutím časti nevyčerpaných financií z programu Kultúra aj z dôvodu rušenia niektorých podujatí v dôsledku dopadov COVID-19.

V nových formách podpory nielen právnických osôb, ale aj fyzických osôb a neformálnych skupín vidíme veľký potenciál. Z dotazníkového šetrenia realizovaného mestom počas pandémie určeného aktérom v kultúre vyplynulo, že práve podpora jednotlivcov a neformálnych iniciatív, ktorú tieto programy umožňujú, je v čase aktuálnej krízy zásadná,“ uviedla správkyňa nadácie Zuzana Ivašková.

Hodnotiaca komisia

Projektové žiadosti hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá následne odporučila projekty na podporu s uvedením navrhovanej sumy. Konečné rozhodnutie o podpore projektov bolo na správnej rade nadácie.

Systém hodnotenia vrátane kritérií, oprávnených žiadateľov a postupu bol vopred známy a zverejnený na webovej stránke mesta Bratislavy – Nadácie mesta Bratislava, v grantových podmienkach programov ako súčasť vyhlásených výziev,“ informuje mesto. Výsledky a viac informácií je dostupných na adrese mesta tu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk