Vysokoškoláci si pri internátoch v Mlynskej doline vysadia pamätný park

Vysokoškoláci si pri internátoch v Mlynskej doline vysadia pamätný park.
Miesto výsadby nových stromov na lúke pod blokom ADT. Foto: Ján Šutý, © BratislavaDen.sk

Vysokoškolské mesto Mlyny (VM Mlyny) prišlo s iniciatívou vytvoriť pamätné miesto pre odchádzajúcich študentov, ktorí chcú po sebe niečo hodnotné v tejto inštitúcii zanechať. Mnohí majú VM Mlyny ako svoj druhý domov, keďže sú v ňom ubytovaní tri až päť rokov. Je to síce prechodné obdobie, ale v živote študenta zohráva pomerne dôležitú úlohu.

Samotná realizácia parku má neoceniteľný význam pre filozofiu Mlynov – ísť tzv. green cestou. Vytváranie parkov a spätosti ubytovaných študentov so svojím stromom, ktorý môžu s odstupom času obdivovať aj ich deti, prípadne budúci ubytovaní, je správnym a zaujímavým krokom.

Projekt zároveň prináša neoceniteľne vyššiu a dlhodobú hodnotu než je maľovanie alebo sprejovanie mena a získaného titulu po chodníkoch v okolí internátov, ktoré v krátkom čase stratia svoju pôvodnú podobu.

Vysokoškoláci si pri internátoch v Mlynskej doline vysadia pamätný park.
Mená s absolventmi vysokých škôl na chodníku. Foto: Ján Šutý, © BratislavaDen.sk

Každý študent, ktorý bude mať záujem,  si vyberie zo zoznamu odporúčaných stromov v požadovanej výške aspoň od 100 cm a zabezpečí jeho kúpu, vrátane balenia výživového substrátu alebo zeminy pre zásyp do miesta sadenia stromu. Náklady spojené s kúpou stromčeka sú výlučne v kompetencii študentov.

Zoznam odporúčaných stromov: buk lesný, dub biely, dub červený, dub letný, ginko dvojlaločné, javor červený, javor ohnivý, javor jasenolistá, lieska obyčajná, lieska turecká, lipa turecká, lipa veľkolistá, lipa striebristá, lipa malolistá a platan javorolistý.

Vysokoškoláci si pri internátoch v Mlynskej doline vysadia pamätný park.
Voľná plocha pre výsadbu nových stromov na lúke pod blokom ADT. Foto: Ján Šutý, © BratislavaDen.sk

Na kúpu stromu sa môžu poskladať viacerí, pričom daný strom bude niesť mená všetkých, ktorí prispeli. Je možné uviesť aj názov fakulty, či iné dôležité údaje. Každý takto novovysadený strom bude číselne označený a následne všetky sprievodné údaje prenesené do mapky na webovej stránke VM Mlyny bez potreby osobitného označovania tabuľkami a pod.

Výsadba stromčekov sa bude sústrediť prioritne v kopci pod blokom Átriové domky T. VM Mlyny je v prípade potreby pripravené zabezpečiť i jeho dovoz na miesto v rámci Bratislavy.

Vysokoškoláci si pri internátoch v Mlynskej doline vysadia pamätný park.
V spodnej časti lúky pod blokom ADT je už zopár starších stromov. Foto: Ján Šutý, © BratislavaDen.sk

Okrem odbornej výsadby stromu zabezpečí VM Mlyny aj pravidelnú zálievku stromu až do plnej aklimatizácie stromu. Bližšie otázky k realizácii smerujte TU.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk