Aj cyklisti sú ľahostajní pri dodržiavaní dopravných predpisov

The green streetlight signal with cloudy blue skies in the background.
ilsutračná foto : gettyiamges

Na cestách Bratislavského kraja sa stávajú prípady, kedy nielen vodiči motorových vozidiel nedodržiavajú ustanovenia zákona o cestnej premávke, ale aj s prípadmi kedy predpisy nedodržiavajú aj osoby pohybujúce sa v premávke na bicykli – cyklisti.

Svedčí o tom aj prípad, ku ktorému došlo v priebehu štvrtku 11. októbra v blízkosti jedného z hlavných dopravných uzlov – križovatky na Račianskom mýte v Bratislave.

Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovala v čase krátko po 23.45 hod. v rámci hliadkovej služby cyklistu, ktorý na križovatke Radlinského – Račianske mýto nezastavil na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom STOJ. Hliadka sa rozhodla cyklistu zastaviť a upozorniť ho na dopravný priestupok, pričom po zastavení vzniklo podozrenie na užitie alkoholu cyklistom.

Následne bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s pozitívnym výsledkom, cyklistovi bola nameraná hodnota 0,27 mg/l , čo predstavuje hodnotu 0,56 promile. 36-ročný cyklista sa týmto konaním dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a tým naplnil skutkovú podstatu priestupku v zmysle ustanovení zákona o priestupkoch.

Preto polícia opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky – vodičov motorových vozidiel ako aj na cyklistov, aby boli na cestách zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred či počas jazdy za žiadnych okolností nepožili.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave v tejto súvislosti dáva do pozornosti účastníkom cestnej premávky niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, týkajúce sa cyklistov:

  • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.
  • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
  • Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.
  • Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c), a to aj v obci.

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave z tohto dôvodu opätovne apeluje a vyzýva všetkých motorových, ale aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky zodpovedne pristupovali k svojim životom, a tiež životom ostatných.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk