Aké boli výsledky kontrol zameraných na ochranu mládeže pred alkoholom v centre mesta?

Kontrola alkohol .pz bratislava mladistvi ilustracny pixabay.jpg
ilustračný obrátok: pixabay

Policajti v Bratislave sa zamerali na kontrolu alkoholu u mladistvých na základe novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Polícia vykonávala kontroly zamerané na ochranu mládeže pred alkoholom, s osobitným zameraním na predávanie, podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja. Táto novela zákona, platná od 01.júla legalizuje oprávnenie policajta vyzvať maloletú a mladistvú osobu na zistenie prítomnosti alkoholu v prípade dôvodného podozrenia z porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov takýmito osobami.

Opodstatnenosť vykonávania takéhoto druhu preventívnych aktivít potvrdili najmä výsledky kontrol v prvom bratislavskom okrese. V uliciach Starého mesta a jeho okolí polícia zaznamenala celkom 113 prípadov mladistvých pod vplyvom alkoholu. Po pozitívnej dychovej skúške boli mladiství predvedení na policajné oddelenie. O každom prípade boli zároveň informovaní ich zákonní zástupcovia a oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny k prijatiu vlastných opatrení.

Sankcie za porušenie zákazu

Uvedeným konaním sa mladistvé osoby dopúšťajú priestupku zákazu požívania alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými, s možnosťou uložiť zákonnému zástupcovi maloletého či mladistvého sankciu do výšky 33 € a samotnej osobe maloletého či mladistvého sankciu pokarhania. Priestupky boli po zdokumentovaní postúpené vecne a miestne príslušným správnym orgánom, v ktorej má maloletá alebo mladistvá osoba trvalý pobyt, na ďalšie konanie vo veci.

Vykonávanie uvedených preventívnych aktivít počas letnej sezóny a prázdnin preukázalo ich opodstatnenosť, preto bude Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave za účelom ochrany mládeže pred alkoholom v týchto aktivitách naďalej pokračovať.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk