Ako postupovať pri založení SRO v Bratislave?

Pexels startup photos 7356.jpg

BRATISLAVA 17. septembra 2018 (BD/PR) – V tomto článku si ukážeme, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v našom hlavnom meste. Podľa advokáta Tomáša Hôru z portálu SroOnline, v Bratislave platia určité nepísané špecifiká, najmä s ohľadom na dĺžku registrového konania.

Podpis zakladateľských dokumentov

Zakladanie obchodnej spoločnosti je viacinštančný proces. Ako prvý krok sa podpisujú zakladateľské dokumenty. Ak zakladá spoločnosť jedna osoba, podpisuje sa zakladateľská listina. V prípade viacerých zakladateľov sa musí uzatvoriť spoločenská zmluva. Podpisy na zakladateľskom dokumente musia byť úradne overené. Okrem tohto dokumentu sa podpisuje celá sada ďalších listín, ako je napríklad vyhlásenie správcu vkladu, podpisové vzory a iné dokumenty v závislosti od štruktúry spoločnosti„, hovorí advokát Hôra z portálu na zakladanie firiem SroOnline.

Praktická informácia: Úradné overenie podpisu je lacnejšie ma miestnom úrade príslušnej mestskej časti (tzv. matrika) než u notára

Ohlásenie predmetov podnikania

Po podpise zakladateľských dokumentov sa musia ohlásiť predmety podnikania SRO, ktoré sú najčastejšie tvorené živnostenskými oprávneniami. Živnosti sa ohlasujú na Okresnom úrade Bratislava, odbor živnostenské podnikanie, ľudovo nazývaný aj ako \“živnostenský úrad\“. V Bratislave má sídlo na ulici Tomášiková 46 a je miestne príslušným úradom pre celé mesto. Poplatok za voľnú živnosti je pri ohlásení živností priamo na úrade 5 eur za každú voľnú živnosť. Lehota na vydanie živnostenských oprávnení je do troch pracovných dní.

Praktická informácia: Ak vás naopak zaujímajú informácie, ako postupovať pri ukončení podnikania a zrušení SRO, môžete si viac prečítať v článku zameranom na zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Súhlasy správcu dane a Sociálnej poisťovne

Od septembra 2018 platia pri založení SRO nové pravidlá \“zakázaných\“ nedoplatkov. Už dlhšie platilo, že zakladateľ spoločnosti nemohol mať daňové nedoplatky, čo sa preukazovalo Obchodnému registru súhlasom správcu dane. Po novom je zakázaný aj nedoplatok voči Sociálnej poisťovni. Nedoplatky voči zdravotnej poisťovni nie sú naďalej prekážkou pri založení firmy.

Zakladateľ SRO by si mal pred podaním návrhu na zápis preveriť, či nemá evidované nedoplatky voči správcovi dane a Sociálnej poisťovni a v prípade, ak dlh má, musí ho uhradiť a vyžiadať si písomný súhlas so zápisom do obchodného registra. Lehota na vydanie súhlasu je päť pracovných dní.

Praktická informácia: Ak obchodujete so štátom, preverte si, či nepotrebujete vykonať aj zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Ako ďalší krok registrácie sa podáva návrh na zápis SRO na miestne príslušný obchodný register. Pre celý bratislavský kraj je miestne príslušný Okresný súd Bratislava I so sídlom na Záhradníckej 10 v Bratislave. Návrh sa podáva na predpísanom tlačive a prikladajú sa k nemu všetky zakladateľské dokumenty z prvého kroku tohto postupu, živnostenské oprávnenie z druhého kroku tohto postupu a v prípade splnenia podmienok aj súhlas správcu dane a prípadne aj súhlas Sociálnej poisťovne z tretieho kroku tohto postupu.

Aký je poplatok za zápis SRO do obchodného registra?

Pri podaní návrhu na zápis sa musí uhradiť aj súdny poplatok, ktorý je pre SRO vo výške 300 eur alebo pri elektronickom návrhu v polovičnej výške. Na elektronické podanie musíte mať občiansky preukaz s čipom a zároveň aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Ak kvalifikovaný elektronický podpis nemáte, môžete využiť aj služby rôznych spoločností, ktoré elektronické podanie vykonajú za vás, čím získate výhodu polovičného poplatku na obchodnom registri.

Napríklad ak plánujete založenie SRO v Bratislave môžete skúsiť služby portálu SroOnline.sk, ktorý navyše za vás vykoná kompletnú administratívu nie len s obchodným registrom, ale vybaví aj zakladateľské dokumenty, živnostenské oprávnenia a aj daňový úrad. Po zaplatení odmeny portálu vás celá registrácia vyjde stále lacnejšie ako úhrada plného poplatku. Vy sa môžete naplno venovať len vlastnému podnikaniu.

180914hot_fotka overenie obchodneho mena.jpg
Fotografia zo stránky sroonline.sk s automatizovaným overením dostupnosti obchodného mena pri založení spoločnosti. Foto: https://www.sroonline.sk/

Zdroj: Fotografia zo stránky sroonline.sk s automatizovaným overením dostupnosti obchodného mena pri založení spoločnosti

Lehota na vykonanie zápisu

Po absolvovaní všetkých predošlých krokov tohto postupu, ktoré zvyčajne môžu trvať 3-8 pracovných dní, je možné počítať aj lehotu na posledný krok – podanie návrhu na zápis na obchodný register. Ak je návrh spolu s prílohami v poriadku, zápis by sa mal vykonať do dvoch pracovných dní od zaevidovania úhrady súdneho poplatku. V tomto prípade však zdôrazňujeme slovíčka „mal by sa vykonať“. „Prax s Obchodným registrom v Bratislave je veľmi rôznorodá. Častokrát súd nestíha vykonávať zápisy v zákonom stanovených lehotách, čo obchodný register potom rieši predĺžením lehoty na vykonanie zápisu. Lehota sa môže zo zákona predĺžiť o ďalších 10 dní a to v prípade potreby aj opakovane,“ hovorí advokát Hôra.

Registrácia SRO na daňovom úrade

Ako úplne posledný krok je potrebné vykonať daňovú registráciu pre daň z príjmu. Výsledkom tejto registrácie je osvedčenie o daňovej registrácii, ľudovo nazývaná kartička s DIČ. Osvedčenie o daňovej registrácii príde spoločnosti poštou na adresu sídla firmy.

Ako ušetriť pri ZAKLADANÍ SRO peniaze a nervy?

Ak ste teraz prešli na záver tohto článku a hľadáte odpoveď na otázku, ako si celé založenie zjednodušiť, tak tu to máte. Proces založenia spoločnosti je pomerne komplikovaný. Vyžaduje sa znalosť právnych predpisov a musíte si pripraviť čas a nervy na poriadnu dávku administratívy. Naštastie, aj na to existuje riešenie.

Skúste si pozrieť stránky portálu SroOnline.sk, ktorý sa profesionálne venuje zakladaniu spoločností elektronicky za nižšie poplatky oproti klasickému „papierovému“ zakladaniu. Portál využíva vysokú mieru automatizácie, takže si viete priamo online overiť napríklad dostupnosť obchodného mena alebo vám v ďalších krokoch poradí pri výbere predmetov podnikania (živností). Navyše získate aj kvalitné zakladateľské dokumenty, ktoré portál vygeneruje automaticky po vyplnení údajov. Ako darček môžete získať zaujímavé „biznis bonusy“, ktoré poskytujú partneri portálu, napríklad zvýhodnený účet v banke, fakturačný systém, logo pre vašu novú firmu a ďalšie.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk