Bratislava hľadá zástupcu veliteľa expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky

Mestská polícia Bratislava
Foto: ilustračné, MsP BA

Bratislavská mestská polícia vypísala prijímacie konanie na pracovnú pozíciu zástupcu veliteľa expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Vyplýva to z informácií, ktoré polícia zverejnila na svojej webovej stránke.

Ako uvádza polícia, miestom výkonu práce bude Bratislava. K pracovnej náplni bude patriť „zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania vecí obecných a verejného poriadku v rozsahu a obsahu zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov; organizovanie a riadenie činnosti expozitúry,“ píše sa na webe.

Ako ďalej dopĺňa polícia, práca na uvedenej pozícii zahŕňa predovšetkým koordinovanie činnosti príslušníkov mestskej polície; plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k pracovnej činnosti, interných predpisov a pokynov nadriadených.

Aby vás zaradili do prijímacieho konania, musíte spĺňať nasledovné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 • osvedčenie oodbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom odbore *bezpečnostná služba*na strednej škole alebo na vysokej škole;
 • bezúhonnosť;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • preukázateľná riadiaca prax v oblasti ľudských zdrojov – minimálne 5 rokov
  v bezpečnostnej oblasti;
 • vypracovanie koncepcie riadenia expozitúry obecnej polície – písomná forma v rozsahu minimálne 2 strán (doručiť spolu s požadovanými dokladmi pred prijímacím konaním);
 • držiteľ vodičského preukazu sk. „B“;
 • držiteľ platného zbrojného preukazu sk. „C“.

„Kvalifikačné predpoklady stanovuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,“ spresňuje bratislavská mestská polícia.

K požadovaným dokladom, ktoré je potrebné zaslať, patria tieto:

 • žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície;
 • profesijný životopis;
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
 • koncepcia riadenia expozitúry obecnej polície – písomná forma v rozsahu min. 2 strán;
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • potvrdenie o riadiacej praxi v oblasti ľudských zdrojov v bezpečnostnej oblasti.

Ako spresňuje polícia, ide o hlavný pracovný pomer a uchádzači by mali mať aj iné predpoklady na výkon tejto profesie. K nim patrí psychická spôsobilosť na uvedenú pracovnú pozíciu, ktorá bude posudzovaná psychológom v rámci prijímacieho konania po absolvovaní prvej časti výberového konania.

Polícia sa vyjadrila aj k platu: „V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nástupný plat pri praxi do 6 rokov cca 1.230,- eur.“

Ak vás táto pracovná ponuka zaujala a máte predpoklady na splnenie podmienok, žiadosť o účasť na prijímacom konaní spolu s ďalšími dokladmi a taktiež s uvedeným kontaktným telefónnym číslom a e-mailom treba predložiť v zalepenej obálke. Obálka má mať označenie Prijímacie konanie na pracovnú pozíciu zástupca veliteľa expozitúry mestskej polície. Prihlášky je možné posielať najneskôr do 15. apríla 2019.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk