Bratislava vyzýva obyvateľov na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže

ocenenie-studentov-bratislava-gettyimages.jpg
Ilustračná foto: gettyimages

V Bratislave sa už tradične budú oceňovať mladé talenty, mesto vyhlásilo výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže.

Návrhy na ocenenia jednotlivcov či skupín je možné posielať do 18. apríla. Výzva sa týka všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou. Každý z nich môže zaslať nominácie žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach, celoštátnych súťažiach, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Po tom, ako budú známe všetky výsledky primátor Bratislavy už tradične ocení mladé talenty.

Tento ročník je už 24. v poradí, je teda známe, že oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy má svoju tradíciu. Mesto takýmto spôsobom chce vyzdvihovať úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentujú seba, svoje mesto Bratislavu a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných či stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Vyhlásenie výsledkov a teda priame stretnutie primátora s víťazmi a ich pedagógmi a trénermi, ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Primaciálnom paláci 5. júna o 10.00 hod.

Oceňovať sa bude v týchto kategóriách:

  1. kultúra;
  2. šport;
  3. prírodné a technické vedy;
  4. jazyky;
  5. profesijná súťaž, voľný čas.

Nominácie je potrebné zasielať do 18. apríla na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Podrobnosti o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s tlačivami nominačného listu a súhlasom so spracovaním osobných údajov nájdete na webovej stránke mesta. Minulý rok získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 38 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk