Bratislavskí ochranári odstránili borovicu čiernu, aby ochránili vzácne rastliny na Devínskej Kobyle

Devinska kobyla.jpg
Foto: broz.sk

Na opatrenia majú povolenie od envirorezortu aj mestskej časti, o spaľovaní informovali hasičov aj políciu.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) odstránilo jedince borovice čiernej z Devínskej Kobyly, aby ochránilo vzácne rastliny, ktoré sa na tomto území nachádzajú. Oznámil to BROZ v stanovisku, ktoré zverejnil na svojej internetovej stránke. BROZ vysvetľuje, že borovica čierna je invázny, teda nepôvodný druh stromu, ktorý svojou prítomnosťou môže ohrozovať vzácne druhy rastlín a jedinečný ekosystém, ktorý sa utvára aj stovky rokov.

Ochranári v stanovisku reagovali aj na mediálny tlak a tlak verejnosti. Ten spustila informácia regionálneho média, že Devínsku Kobylu mal zachvátiť veľký požiar, ktorý spôsobili členovia BROZ spaľovaním biomasy po výrube borovice. BROZ v stanovisku vysvetľuje, že spaľovanie bolo plne pod kontrolou a pripravené s dostatočným ohľadom na bezpečnosť i ochranu vzácnych rastlín na Devínskej Kobyle.

Jedinečné územie

Podľa bratislavských ochranárov predstavuje Devínska Kobyla jedinečné územie, na ktorom sa nachádzajú teplomilné a suchomilné rastliny. Ide napríklad o hlaváčiky, poniklece a kosatce nízke či vzácny druh – ihlicu nízku. Pre spomínané rastliny predstavujú ideálne podmienky územia s nízkou trávou a bez zatienenia.

BROZ ozrejmuje, že borovice čierne by vytvárali tieň, ktorý by mal negatívny vplyv na vitálnosť a nárast početnosti vzácnych rastlín. Obnažené plochy zeme, ktoré odstránením nepôvodných borovíc vznikli, sú tiež veľmi cenné pre samotárske včely a osy, ktorých je na Slovensku niekoľko sto druhov.

Treba podotknúť, že borovice čierne sú nepôvodné na celom území Slovenska. Borovice či jasaň mannový sú na mieste prítomné vďaka umelej výsadbe, ktorá tu bola vykonávaná najmä počas socializmu,“ uviedol BROZ v stanovisku.

Zachovanie biotopov

Na starostlivosť o územie Devínskej Kobyly má platné určenie od Ministerstva životného prostredia SR. Ochranárske združenie vykonáva na mieste opatrenia viac ako osem rokov, počas ktorých sa snaží prinavrátiť na Devínsku Kobylu spôsoby starostlivosti, ktoré sa historicky osvedčili ako vyhovujúce a majú pomôcť k zachovaniu prirodzených stepných a lesostepných biotopov. Okrem výrubu náletových drevín zabezpečujú na území aj pastvu.

Po odstránení borovíc na mieste vykonali aj spaľovanie biomasy. BROZ uvádza, že pri spaľovaní biomasy došlo iba k páleniu konárov z vyrúbaných borovíc, nie vypaľovaniu trávy.

O spaľovaní dopredu upovedomili príslušníkov polície, Hasičského záchranného zboru aj starostu mestskej časti Devínska Nová Ves. Všetky opatrenia zabezpečili ochranári tak, aby nemohlo dôjsť k neúmyselnému rozšíreniu požiaru a na vykonanie manažmentových opatrení si vybrali deň, počas ktorého bude pršať.

Kľúčová je informovanosť

Do budúcna je kľúčová včasná informovanosť verejnosti pred samotnou akciou, ktorú, v prípade spaľovania, budeme riešiť v súčinnosti s mestskou časťou a aj s hasičským zborom. Ako alternatívu sme spolu so starostom riešili aj potenciálnu možnosť ručného odnášania odstránenej biomasy za pomoci dobrovoľníkov – obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Pre účastníkov radi zorganizujeme aj exkurziu spojenú s odborným výkladom,“ uviedol v závere stanoviska BROZ.

BROZ vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriava na praktickú ochranu prírody a podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Svoje aktivity uskutočňuje najmä v chránených územiach NATURA 2000.

Tie súvisia s obnovou vzácnych prírodných území a vytváraním vhodných podmienok pre chránené druhy rastlín a živočíchov. Pri svojej činnosti BROZ vychádza z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk