Bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva varuje, vši útočia na deti najmä v zime

Dieta.jpg
ilustračné: pixabay.com

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave upozornil prostredníctvom správy na svojej webovej stránke na pedikulóza. Tento odborný termín je v bežnej praxi a u verejnosti známy ako zavšivavenie.

Ako uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, vši trápia najviac školákov počas jesene a zimy. Vši sa týkajú najmä kolektívov, kde ich je možné ľahko prenášať, ako však upozornil úrad, zbaviť detí vší je povinnosťou rodiča a nie školy. “Ak ich má v triede jedno dieťa, učiteľ by sa mal v prvom rade skontaktovať s rodičmi, ktorí sa musia o svoje dieťa postarať. Keď sa vši rozšíria aj na iné deti, môžeme hovoriť o hromadnom výskyte pedikulózy a v tom prípade je potrebné „odvšivaviť“ celý kolektív v triede,” uviedol úrad.

Pre vysvetlenie úrad zároveň uviedol, čo je pedikulóza. Zavšivavenie, či už ide o vši alebo hnidy (zárodky vší) sú parazitárne ochorenie, ktoré je prenosné z človeka na človeka, ktoré nezanecháva imunitu. “Po kontakte so zavšivavenou osobou môže dieťa opakovane dostať vši aj po predchádzajúcom odvšivení. Všami napadnuté dieťa teda prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenia. Ak sa vši objavia v materských školách či jasliach, je treba vydezinfikovať a vyprať matrace, posteľnú bielizeň i vydezinfikovať žinenky. Platí zásada, že ak sa aj po odvšivení a následnej kontrole objavia čo i len u jedného dieťaťa vši, je nutné dieťa vylúčiť zo školskej dochádzky až do doby, pokiaľ neprinesie potvrdenie od lekára, že už tento problém nemá,” upozorňuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

Ak sa vyskytnú u detí vši, postup hlásenia by mal byť podľa RÚVZ BA nasledovný: triedny učiteľ – lekár – RÚVZ Bratislava. “Lekár, ktorý vysloví podozrenie alebo diagnostikuje pedikulózu, ohlási hromadný výskyt tohto ochorenia na odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. V prípade, ak rodič (zákonný zástupca) zistí zavšivavenie dieťaťa (bez návštevy lekára), ohlási túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi (triedny učiteľ, riaditeľ) školského alebo predškolského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Hromadný výskyt pedikulózy v detských kolektívoch hlási riaditeľ školského či predškolského zariadenia na odbor epidemiológie RÚVZ Bratislava,” informoval regionálny úrad verejného zdravontíctva.

Úrad taktiež dodal, kde sa vši najčastejšie zdržiavajú, podľa neho sa vši šíria v ľudskej populácii, a to hlavne pri priamom styku, zväčša sa teda vyskytujú v kolektívoch, akými sú rodina, predškolské a školské zariadenia či ubytovne. V menšej miere sa však vši môžu rozšíriť aj prostredníctvom rôznych predmetov, akými je hrebeň, kefka, čiapka, šál alebo osobná či posteľná bielizeň. “Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach,” spresnil RÚVZ Bratislava.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave uviedol aj opatrenia, ku ktorým by malo dôjsť v rodine:
– U dieťaťa a všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam a hnidám dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov rodiny. Po vykonaní dezinsekcie šampónom môže ísť dieťa ďalší deň do kolektívu. K zaisteniu spoľahlivého účinku je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať.
– Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
– Čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz.
– Najlepšie je, aby každý člen kolektívu používal vlastné predmety osobnej hygieny (hrebeň, uterák), čiapky, šály a mal by zabrániť ich vzájomnému používaniu ostatnými členmi kolektívu či rodiny. Je dôležité, aby sa kontrola výskytu vši zamerala nielen na hlavy detí, ale je potrebné sa zamerať aj na rodičov a ostatných rodinných príslušníkov.

Úrad zároveň poskytol informácie o tom, čo sa deje v školskom alebo predškolskom zariadení, v ktorom sa vyskytli vši. Ako uvádza úrad, každá škola alebo predškolské zariadenie musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok, v rámci ktorého by mala mať svoje zastúpenie aj problematika preventívnych opatrení proti šíreniu infekčných či parazitárnych ochorení.

K ďalším radám od bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva patria tieto:
1. Pri sporadickom výskyte vší triedny učiteľ (prípadne iný pedagóg alebo zdravotnícky pracovník) musí vykonať ráno prehliadku vlasatej časti hlavy u všetkých detí v školskom kolektíve. Ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, možno ohnisko považovať za skončené. Ale ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia. V tom prípade opatreniam podlieha i dieťa, u ktorého už prebehlo odvšivenie, nakoľko v zamorenom kolektíve mohlo dôjsť k jeho opakovanému infikovaniu.
2. Pri hromadnom výskyte, kedy ide o postihnutie dvoch a viacerých detí kolektívu, triedny učiteľ čo najskôr (do 48 hodín) zvolá mimoriadne rodičovské združenie. Nakoľko opatrenia je nevyhnutné vykonať naraz u všetkých členov kolektívu, rodičia si spoločne s pedagógmi stanovia presný termín (napr. najbližší víkend), kedy sa vykoná dezinsekčná akcia (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom).

Ako dôrazne upozornil úrad: “Ak sa dezinsekcia nevykoná v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov rodiny a triedy, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu! Matrace, žinenky používané v škole či v škôlke treba postriekať dezinsekčným prípravkom, dôkladne vyvetrať, koberce riadne povysávať, taktiež postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dobre vyvetrať (najlepšie v piatok poobede). Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Ak už nastane problém hromadného výskytu, je potrebné oboznámiť v prvom rade rodičov a potom je dôležitá porada aj s pracovníkmi/epidemiológmi RÚVZ Bratislava, ktorí rodičom a školskému kolektívu poradia ďalšie kroky!”

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk