FOTO: Nové Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom budovy servisného objektu Jama

JAMA
zdroj: Nové Mesto - Bratislava

Bratislavská mestská časť Nové Mesto prostredníctvom svojej webovej stránky uverejnila oznam, ktorý sa týka priestoru v Jame. Ako sa píše na webe, ak túžite po kaviarni či reštaurácii v krásnom parku, môžete si splniť svoj sen tým, že sa zapojíte do súťaže.

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

„Snívate o kaviarničke, cukrárni či reštaurácii v príjemnom prostredí jedného z najkrajších parkov v meste? Váš sen máte na dosah. Splniť si ho môžete v krásnom voľnočasovom priestore Jama, ktorý od jesene 2017 ponúka na ploche viac ako 17-tisíc metrov štvorcových množstvo zelene a možností pre šport a oddych,“ píše táto mestská časť.

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

Ak teda máte záujem o priestor, stačí sa zapojiť do obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo Nové Mesto. Predmet súťaže a nájmu je nasledovný: Novostavba budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433m2 zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 6420 evidovanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto s výnimkou: skladového priestoru na odpad a náradie a technickej miestnosti.

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

Účelom nájmu môže byť zriadenie a následné prevádzkovanie gastroprevádzky, a to najmä: reštaurácia, kaviareň, cukráreň, pizzeria, bagetéria.

Ako sa ďalej uvádza na webe tejto mestskej časti, minimálna výška nájomného je 24.200 EUR ročne za predmet nájmu (a viac podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov). Doba nájmu má byť uzatvorená na dobu určitú, a to konkrétne na 15 rokov.

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

Nové Mesto sa vyjadrilo aj k spôsobu podávania návrhov a ohľadom lehoty na podávanie súťažných návrhov: „Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v termíne do 29. 3. 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Servisný objekt JAMA – NEOTVÁRAŤ!“

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

Adresa pre doručovanie návrhov je nasledovná: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad, Junácka 1 832 91 Bratislava. Ako doplnila táto bratislavská mestská časť, rozhodujúcim je dátum a čas prijatia ponuky uvedenej na prezenčnej pečiatke podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

JAMA
zdroj: Nové Mesto – Bratislava

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk