FOTO: Rekonštrukčné práce na hlavnej stanici pokračujú. Aké zmeny nás čakajú?

Ba hlavna stanica fb2.jpg

Na železničnej stanici Bratislava hlavná stanica v utorok predstavil Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy aktuálny stav rekonštrukčných prác, pre ktoré sa ŽSR rozhodli v záujme zvýšenia komfortu, bezpečnosti a dodržiavania platnej legislatívy pre pohyb aj telesne postihnutých cestujúcich. Informovala hovorkyňa železníc Martina Pavlíková.

„ŽSR v uplynulých dňoch odovzdali stavenisko zmluvnej firme SP Plus s.r.o. Trnava, ktorá začala s realizáciou rekonštrukcie priestorov bývalej reštaurácie. Ukončenie prác je naplánované na jún 2018, zmluvná cena viac 825 500 eur bez DPH,“ informoval Erdössy. Projektantom stavby je H&W INVEST, s. r. o. Bratislava. V súčasnosti už začínajú s búracími a murovacími prácami.

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zahŕňa vybudovanie novej prípojky napätia, úpravu rozvodov, ústredné vykurovanie, výmenu dlažby a obkladov, nátery a maľby, vybudovanie informačného systému, vybudovanie rozhlasového zariadenia, elektrický zabezpečovací systém, stolárske, klampiarskej a tesárske práce a výmenu poškodených výplní okien a dverí.

Ba hlavna stanica priestory restauracie fb.jpg
https://www.facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky/posts/1637800312948625

Rekonštrukciou nevyužívaných priestorov bývalej reštaurácie sa vytvoria priestory pre cestujúcu verejnosť, vykoná sa technická predpríprava pre prípadné dočasné umiestnenie osobných pokladní a zabezpečí sa čiastočné zväčšenie poddimenzovanej plochy odchodovej haly. Vytvorenie nových a rozšírenie existujúcich priestorov a s tým súvisiacich služieb zvýši kultúru a komfort cestujúcej verejnosti v ŽST Bratislava hlavná stanica. Uvedená rekonštrukcia sa vykonáva za plnej prevádzky hlavnej stanice.

ŽSR podpísali v závere júna 2017 zmluvu so spoločnosťou Metri, s. r. o. Bratislava, ktorá zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia v ŽST Bratislava hlavná stanica. Celková zmluvná cena, ktorá je výsledkom výberového konania, predstavuje 1 468 000 eur bez DPH a je hradená z vlastných zdrojov ŽSR.

Od 19. júla 2017 sa realizovali prípravné práce k tejto rekonštrukcii, časť sanácie – vyčistenie, vyznačenie prác, robila sa koordinačná projektová dokumentácia a technologický postup sanácie podchodu a výťahových šachiet a zabezpečovali sa legislatívne ohlasovacie povoľovacie konania. „Dnes sú všetky tieto práce ukončené a začíname s vlastnou realizáciou, ktorá bude hotová v júli budúceho roku,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR.

Ba hlavna stanica fb.jpg
https://www.facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky/posts/1637800312948625

Železničná stanica Bratislava hlavná stanica nemá v súčasnosti zabezpečený plnohodnotný prístup cestujúcej verejnosti s obmedzenou schopnosťou pohybu a cestujúcich s ťažkou batožinou bezbariérovo na nástupištia č. 2 až 5. Preto ŽSR rekonštruujú jestvujúci služobný podchod a existujúce nákladné výťahy na nástupištiach č. 1 až 4 a vybudujú nový výťah na nástupišti č. 5.

Novinkou sú aj bezpečnostné hliadky

V rámci skvalitnenia služieb cestujúcich začali od 6. decembra na Hlavnej stanici Bratislava a na staniciach Vinohrady, Nové Mesto a Petržalka pôsobiť dve dvojčlenné hliadky súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá bola vybratá na základe súťaže. Už za prvých pár hodín ich pôsobenia v priestoroch týchto staníc ŽSR zaznamenali výraznú zmenu k lepšiemu. Darí sa im vykázať bezdomovcov, asociálov a neprispôsobivé osoby z priestorov ŽSR, tým sa výrazne obmedzil zápach, neporiadok, znečisťovanie stanice, ale aj neslušné správanie a obťažovanie cestujúcich i samotných zamestnancov stanice či externých firiem.

Ba hlavna stanica sbs fb.jpg
https://www.facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky/posts/1637800312948625

„Bratislava je štvrtým mestom v rámci Slovenska (po Košiciach, Poprade a Žiline), kde v záujme zachovania poriadku a bezpečnosti na staniciach ŽSR, okrem spolupráce s políciou, využívajú aj služby súkromnej bezpečnostnej služby,“ uviedol Erdössy. Zmluva je uzatvorená na obdobie 24 mesiacov v celkovom objeme 294 000 eur bez DPH. Hliadky budú pôsobiť 20 hodín denne od 4.30 do 00.30 hod. Od apríla do októbra to bude jedna hliadka.

Nateraz poslednou novinkou, ktorú ŽSR na hlavnej stanici zrealizovali v uplynulých dňoch, je vybudovanie spúšťacej bezpečnostnej mreže z prvého nástupišťa do priestorov hlavnej stanice. Mreža má zamedziť, aby v čase, keď je železničná stanica zatvorená, teda v nočných hodinách od polnoci do 4. hodiny, nemohli priestory obsadiť a znečisťovať bezdomovci.

Ba hlavna stanica fb1.jpg
https://www.facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky/posts/1637800312948625

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk