Hlavné mesto podporilo v rámci grantového programu 142 projektov na rozvoj aktivít obyvateľov

Deti pixabay.jpg
ilustračné: pixabay.com

Hlavné mesto Bratislava podporilo 142 projektov zameraných na využívanie voľného času detí a mládeže, šport a sociálne aktivity v rámci svojho Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. 

Hlavné mesto dostalo 190 žiadostí, z toho sa o grant uchádzalo 174 oprávnených žiadateľov. Komisia odporučila podporiť 142 projektov v sume 113-tisíc eur. Je medzi nimi 51 projektov zameraných na športové aktivity v sume 42-tisíc eur, 61 projektov na voľnočasové aktivity v sume 43-tisíc eur a 30 projektov na sociálne aktivity za 28-tisíc eur.

Požiadať o poskytnutie grantu mohli právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto, a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území hlavného mesta, alebo pôsobiaci na území hlavného mesta. Činnosť a zameranie žiadateľov musí byť orientovaná na prácu s deťmi a mládežou vo voľnom čase alebo na prácu v prospech znevýhodnených skupín s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež Bratislavy.

Program je určený pre deti a mládež v čase mimo vyučovania

Grantový program je určený na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania, a to v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a športu v Bratislave. Podporené môžu byť podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, tvorivosť, neformálne vzdelávanie a podporu rozvoja talentu detí a mládeže v čase mimo vyučovania, ako aj semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi a mládežou.

Všetky informácie, podmienky, tlačivá žiadostí a zúčtovaní ako i výsledky posudzovaných žiadostí sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk