Karlova Ves odpovedá na globálne zmeny klímy, modelovaním a mapovaním povodňového ohrozenia

Karlova ves ilu mapy protipovodnove opatrenia.jpg
zdroj: maps.google.com

V dôsledku meniacej sa klímy boli aj v minulom roku zaznamenané výrazné obdobia sucha, ktoré striedali intenzívne lejaky. Hlavne v období júna a septembra, kedy zostali zatopené niektoré časti Bratislavy. 

Mnoho európskych miest už výzvu klimatickej zmeny prijali za nezmieriteľný fakt, na ktorý reagujú pomocou rozličných opatrení. Príkladov, ako narábať so zrážkovou vodou je naozaj v okolitých krajinách veľa. Zvyšovanie podielu zelene a stromov, využívanie priepustných a polopriepustných povrchov, zelené vegetačné strechy (zadržia veľký úhrn zrážok, odhadom 80%), zasakovacie dažďové záhony či parky s terénnymi modeláciami na zadržanie zrážkovej vody.

Pred realizáciou takýchto opatrení je však potrebné podrobne zmapovať situáciu. A keďže ani Karlovu Ves tento globálny problém neminie, rozhodla sa zúčastniť projektu DELIVER. Vďaka tomuto projektu sa začal spracovávať zrážkovo-odtokový model územia.

Spracúvanie štúdie povodňového ohrozenia pre sídlisko Dlhé diely

Zatiaľ sa spracúva štúdia odtokových pomerov alebo povodňového ohrozenia pre sídlisko Dlhé diely, ktorá definuje trasy odtoku, zistí najzraniteľnejšie miesta a poskytne poznatky a podklady pre následné plánovanie vhodných opatrení. Štúdia sa zaoberá modelovaním zaplavenia povrchu a odtoku vody v dôsledku intenzívneho dažďa.

Modelovanie trás odtoku a prúdenia vody po povrchu terénu na Dlhých dieloch sa robí pomocou počítačových simulácií. Podkladom je presná topografia územia v podobe digitálneho terénneho modelu. Modelované územie je rozdelené na malé plôšky s rozmermi 1 x 1 meter a každá takáto plôška má definovanú nadmorskú výšku terénu. V modeli sú obsiahnuté ulice aj budovy.

Špeciálny počítačový softvér na hydrodynamické modelovanie potom na celom území rieši fyzikálne rovnice pohybu vody. Výsledkom budú mapy trás odtoku vody, hĺbky vody, rýchlosti a smeru prúdenia v dôsledku intenzívneho dažďa.

Tieto získané informácie budú slúžiť ako podklad pre efektívne plánovanie vhodných opatrení. Podklad by mal byť spracovaný a dostupný v marci, ako súčasť spracovania Akčného plánu na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy v našej mestskej časti.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk