Mesto dá mnohodetným rodinám príspevok

tehotenstvo
pixabay.com

Bratislava môže poskytnúť finančný príspevok rodinám s viacerými deťmi. Musia však spĺňať niekoľko podmienok.

Finančný príspevok vo výške 40 eur na jedno dieťa možno poskytnúť jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku. Týka sa to rodín, v ktorých sú aspoň štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok.

Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný kalendárny rok na preplatenie:

a) nákladov spojených s navštevovaním

základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevku na úhradu výdavkov na štúdium),

jazykového vzdelávania,

záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch a podobne,

jaslí a materskej školy.

b) poplatku za účasť

na výlete organizovanom materskou školou, základnou školou alebo strednou školou,

na organizovanom výlete, pobytovom alebo dennom tábore,

v škole v prírode,

na lyžiarskom výcviku.

c) predplatného cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Kompletnú žiadosť je potrebné doručiť od augusta najneskôr do 30. septembra príslušného rozpočtového roka (v prípade poštového styku rozhoduje dátum podania na pošte) na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie sociálnych vecí.

Nekompletná a nesprávne vyplnená žiadosť bude automaticky vyradená. Okrem toho, že si občania môžu opätovne požiadať o tento finančný príspevok, musia mať vyplnenú aktualizovanú žiadosť. Pôvodná žiadosť je neplatná.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk