Mesto má urbanistickú štúdiu, tá má navrhovať maximálnu výšku nových budov

Klingerka vystavba budova.jpg
Reprofoto: ilustračné, www.facebook.com

Štúdia je podkladovým materiálom, ktorého pravidlá cez zmeny a doplnky zapracujú aj do územného plánu mesta.

Bratislava má urbanistickú štúdiu, ktorá navrhuje maximálnu výšku nových budov. Ako informuje Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), štúdiu spracovali na sekcii územného plánovania MIB v spolupráci s magistrátom hlavného mesta.

Dôležitým princípom usmernenia je zachovanie panorámy Bratislavy s ohľadom na Malé Karpaty a vyniknutie typických dominánt, ako sú Kamzík alebo Bratislavský hrad,“ uviedla Ondrejková.

Diskusie s odborníkmi

Počas procesu spracovania oslovili do diskusie aj externých odborníkov ako architektov, inžinierov či zástupcov investorov. Štúdia je podkladovým materiálom, ktorého pravidlá následne cez zmeny a doplnky zapracujú aj do územného plánu mesta.

Aktuálna urbanistická štúdia výškového zónovania Bratislavy prináša jasné pravidlá pre novú výstavbu, rovnako aj pre stabilizované územia, ktoré podporia kompaktnú zástavbu na území celého mesta,“ spresnila Ondrejková.

Ako dodala, takýto typ zástavby znamená, že vytvára súvislý celok, z ktorého nevyčnievajú príliš nízke alebo vysoké budovy.

Novonavrhovaných päť výškových hladín mesta si budú môcť ľudia pozrieť aj v aplikácii na mestskom geoportáli.

Pretavenie do územného plánu

Aby sa pravidlá formulované v urbanistickej štúdii výškového zónovania premietli do praxe, je nevyhnutné ich pretavenie do územného plánu mesta formou zmien a doplnkov.

Výšková zonácia bude predmetom metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta. Odporúčame, aby boli ako záväzné prijaté regulácia maximálnej výšky a polohy celomestských dominánt v rámci celomestského centra, kritériá pre posudzovanie výškových stavieb a výškové hladiny pre stabilizované územia,“ priblížil riaditeľ Sekcie územného plánovania MIB Martin Berežný.

Ako dodal, v podobe princípov a zásad budú do smernej časti zapracované odporúčané výškové hladiny pre rozvojové územia, zásady dotvárania území v jednotlivých hladinách a odporúčaná maximálna výška a polohy lokálnych dominánt.

Stavebný zákon

Konkrétne zapracovanie regulatívov, princípov a zásad do územného plánu mesta súvisí so stavebným zákonom a požiadavkami na územné plánovanie miest určením maximálnej výšky zástavby či indexom zastavanej plochy.

Tiež sa majú zohľadniť faktory ako udržateľný verejný priestor, množstvo zelene či adaptácia na zmenu klímy v meste.

V rámci pripomienkovania sa k návrhu štúdie vyjadril aj súkromný sektor, verejnosť či zástupcovia dotknutých orgánov,“ skonštatovala Ondrejková s tým, že priestor pre ďalšie vstupy od odbornej či laickej verejnosti vznikne tiež pri pretavení štúdie do zmien a doplnkov územného plánu mesta počas jej prerokovávania.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk