Na Mlynských nivách má vzniknúť nová štvrť na princípe kompaktného mesta

Mlynske nivy vystavba uzemny plan.jpg
Foto: ilustračné, maps.google.com

Na Mlynských nivách má vzniknúť nová štvrť na princípe kompaktného mesta s bývaním a občianskou vybavenosťou.

Na Mlynských nivách v Bratislave má vzniknúť nová štvrť na princípe kompaktného mesta. Tvoriť štúdiu pre toto územie bude Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). V tlačovej správe o tom informovala Annamária Krchňavá z MIB.

Mesto zverejnilo návrh zadania pre Mestskú urbanistickú štúdiu Mlynské nivy. Na Mlynských nivách, v dnes málo využívanom území po bývalých priemyselných areáloch, má vzniknúť nová štvrť na princípoch 15 minútového mesta, s blokovou zástavbou aj mestským bulvárom,“ uviedla.

V území je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Pred zmenami územného plánu (ÚP) vytvoria štúdiu, podľa ktorej nová štvrť vznikne. Štúdiu koordinuje MIB.

Po prvýkrát je to príležitosť, aby boli skoordinované záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov, aj vhodne doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta, teda o potrebnú vybavenosť, ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti či parky a zeleň,“ poznamenala Krchňavá.

Transformácie území

Minulý rok na základe výzvy mesta na zmenu ÚP za účelom dostupnosti bývania prišlo v lokalite Mlynské nivy 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu ÚP.

Mesto má dlhodobý zámer transformovať územia brownfieldov na princípoch udržateľného mesta na nové potrebné funkcie. Jednou z nich je bývanie, ktorého je v Bratislave nedostatok,“ vysvetlila Krchňavá.

Aby boli zladené záujmy žiadateľov, verejný záujem a zároveň koordinované širšie súvislosti v území, pripraví urbanistickú štúdiu MIB v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov.

Továrenské komplexy

Územie Mlynské nivy bolo v minulosti územím výrobných areálov a továrenských komplexov. „Z hľadiska ÚP dnes ide o územia areálového charakteru komplexov občianskej vybavenosti, najmä s bývalými skladmi a pozostatkami tovární,“ priblížila Krchňavá.

V rozsahu mestskej štvrte je vnímané ako územie rozsiahleho brownfieldu. „Okrem veľkej ucelenej rozlohy vo vnútornom meste, územie je vhodné pre rozvoj aj vďaka tomu, že je v ňom vytvorená technická infraštruktúra a tiež plánované pripojenie do systému koľajovej dopravy,“ doplnila.

Riešené územie je na rozlohe 138 hektárov a je vymedzené ulicou Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná. „Predkladané návrhy zmien ÚP môžu do územia priniesť dvojnásobok bytov oproti kapacite s ktorou uvažuje dnes platný územný plán mesta, čo by znamenalo, že štvrť môže priniesť byty aj pre viac ako 20-tisíc obyvateľov,“ skonštatovala Krchňavá.

Ako dodala, štúdia preto preverí možnosti transformácie územia v nadväznosti na existujúce obytné štruktúry, zhodnotí limity územia a stanoví pravidlá a koncepciu ďalšieho rozvoja územia.

Zmeny funkcie

Po vyhodnotení mesto akceptovalo a do procesu zaradilo 15 žiadostí na zmenu funkcie v území od 11 subjektov. Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti navrhovaný mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami.

Vznikne tu tiež sieť verejných parkov, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy. „Dôležité je dobré prepojenie k nábrežiu Dunaja, tiež na zónu Zimný prístav, zónu Chalupkova, Ružová dolina a Prievoz,“ doplnila Krchňavá.

Pripomienky na zverejnený návrh zadania môžu dotknuté subjekty a verejnosť posielať do 7. februára. Na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania začne MIB pripravovať návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. Po spracovaní štúdiu predložia mestskému zastupiteľstvu a následne bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky ÚP.

Mib_riesene uzemie.jpg
Foto: Metropolitný inštitút Bratislavy

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk