Na Šancovej ulici v Bratislave má vzniknúť polyfunkčný dom za takmer 13-miliónov eur

Sancova_polyfunkcny_objekt.jpg
zdroj: zámer investora / EIA

Na Šancovej ulici v Bratislave má vzniknúť polyfunkčný dom, vyplýva to z dokumentu, ktorý bol predložený na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie. 

Navrhovateľom stavby je bratislavská spoločnosť ACS 2, s.r.o., pričom v zámere investora sa hovorí o dvoch variantoch. Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného domu s bytovými jednotkami a polyfunkciou pre poskytovanie služieb obyvateľom danej lokality. Ako sa ďalej uvádza v zámere, užívateľmi majú byť majitelia, respektíve nájomcovia nových bytových jednotiek a polyfunkčných priestorov, návštevníci a zamestnanci.

Polyfunkčný objekt má vzniknúť v katastrálnom území – Staré Mesto, pričom s výstavbou by sa malo začať v marci 2019 a jej ukončenie je naplánované na marec 2021. Nulový variant zámeru by nastal vtedy, ak sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Dotknuté územie je v súčasnosti zastavané územie s prvkami zelene, podľa LV definované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Na pozemkoch určených na výstavbu navrhovanej činnosti je v súčasnosti situovaný nevyužívaný zvyšok jednopodlažného objektu bývalých potravín, parkovisko a plochy zelene s výsadbami drevín. Nevyžívaný objekt v súčasnosti nemá nároky na energie, vodu, statickú dopravu, pracovné sily a nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, hluku, odpadových vôd, odpadov a dopravného zaťaženia. Pozemok parkoviska má cca 45 parkovacích miest. Parkovisko je využívané. V ploche zelene sa nachádzajú výsypky rôzneho odpadu. Na riešených pozemkoch sa nachádza neudržiavaná zeleň (zatrávnená plocha a dreviny),“ píše sa v zámere.

Pozemky, ktorých sa týka návrh, sú vo vlastníctve navrhovateľa, respektíve sú zmluvne zabezpečené na realizáciu navrhovanej činnosti. „Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie, by zrejme ostalo určitý čas v stave, v akom sa nachádza v súčasnosti. Územný plán obce umožňuje na dotknutých pozemkoch podľa platných regulatívov územného plánu hl. mesta SR výstavbu,“ dopĺňa investor.

Navrhovaný objekt má tvoriť uličnú čiaru pozdĺž Šancovej ulice, konkrétne na priestore bývalého parkoviska. Uzatvorí tak v súčasnosti otovrený blok okolitých budov, ktoré stvárňujú pomyselný trojuholník s vnútroblokom. „Vo vnútrobloku sa navrhujú situovať priestory venované voľnočasovým aktivitám nielen obyvateľov objektov ale aj verejnosti. Budú sa tu nachádzať tiež terasy malých kaviarní a reštaurácií, malé parkové časti s lavičkami a chodníkmi v priestore a zeleň. Vytvára sa tak kompaktný architektonický celok s mestskou štruktúrou vybavenosti – občianska vybavenosť, administratíva, bývanie, garáže,“ uvádza sa v zámere investora.

V objekte má byť aj parkovacia garáž na 1. PP až 2. PP, pričom prepojenie podzemných podlaží s nadzemnými je zabezpečené obojsmernými rampami na výšku každého podlažia. V garáži na úrovni 1. PP sú navyše navrhnuté parkovacie miesta s možnosťou dobíjania elektromobilov. Variant 1 ráta s 218 parkovacími miestami a variant 2 s 221 parkovacími miestami. Niektoré z parkovacích miest majú byť okrem garáží aj v exteriéri.

Samotná polyfunkčná budova bude mať osem podlaží, pôjde o objekt pôdorysného tvaru „L“ najdlhších rozmerov 99,4 x 34,3 m s dvomi podzemnými podlažiami garáží. Celkové náklady na výstavbu boli vyčíslené nasledovne:

  • variant 1: 12.925.000 EUR
  • variant 2: 12.850.000 EUR

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk