Na tento teplomer si dajte pozor, SOI upozornila, že môže poškodiť ľudské zdravie

Teplomer.jpg
zdroj foto: SOI

Slovenská obchodná inšpekcia upozornila prostredníctvom oznamu na svojej webovej stránke na lekársky ortuťový teplomer. 

Ako uvádza SOI na základe doručeného podnetu inšpekcia zistila, že na trhu v Slovenskej republike bol v ponuke pre spotrebiteľa nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje riziko poškodenia zdravia. „Predmetný výrobok je sprístupňovaný na slovenský trh najmä prostredníctvom internetových stránok (sociálnych sietí),“ spresnila slovenská inšpekcia.

Podľa informácií SOI ide o lekársky ortuťový teplomer, ktoré je nezistenej značky. Krajina pôvodu na výrobku taktiež nie je uvedená a uvedené na ňom nie sú ani žiadne údaje o výrobcovi. Teplomer predstavuje chemické riziko, ktoré môže poškodiť ľudské zdravie.

„V zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a Nariadenia komisie (ES) č. 552/2009 z 22.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH príloha XVII časť 18a, ortuť) sa od 03.04.2009 v členských štátoch Európskej únie nesmie uvádzať na trh ortuť v teplomeroch na meranie telesnej teploty, ako aj v iných meracích prístrojoch určených na predaj širokej verejnosti (ako napríklad manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty),“ vysvetľuje Slovenská obchodná inšpekcia.

K opatrenia na ochranu trhu uviedla inšpekcia, že kontrolovanej osobe na základe vykonanej kontroly bol uložený trvalý zákaz predaja predmetného výrobku. „Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si predmetný (lekársky) ortuťový teplomer zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodáva inšpekcia.

„Podľa § 6 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov má spotrebiteľ právo vrátiť výrobok predávajúcemu, pričom predávajúci je povinný, v zmysle citovaného ustanovenia tento výrobok vziať späť a v lehote do 3 pracovných dní vrátiť spotrebiteľovi jeho kúpnu cenu, vrátane účelne vynaložených prostriedkov (poštovné, balné…). Kontrolovaná osoba sa dobrovoľne zaviazala spätne osloviť spotrebiteľov, ktorým predmetné výrobky predala a vrátiť im kúpnu sumu,“ uzatvára SOI.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk