Najaktívnejší učitelia aj zamestnanci základných škôl môžu získať 100 eur mesačne

Žiaci počas preberania testov inovatívneho programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom FinQ, ktorého cieľom je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní bez toho, aby sa museli učiť naspamäť. Program je postavený na otázkach, ktoré sú zamerané napríklad na zaujatie stanoviska v rôznych životných situáciách. Vzdelávacie materiály, tzv. metodické listy pripravili slovenskí experti, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich predmetoch. Bratislava, 4. september 2020.
Foto: archívne, SITA

V rámci dvoch projektov môžu získať zamestnanci škôl ku svojej mzde 100 eur mesačne v čistom.

Petržalka rozdelí v najbližšom školskom roku najaktívnejším zamestnancom základných škôl (ZŠ) 40-tisíc eur.

Aj v budúcom školskom roku chce petržalská samospráva motivovať pedagogických a odborných zamestnancov svojich ZŠ možnosťou získať ku mzde 100 eur mesačne v čistom,“ informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Zástupcovia mestskej časti na tento účel schválili dve dotačné schémy – Naučiť lepšie, odmeniť viac, pre pedagogických zamestnancov a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov, teda školských psychológov, špeciálnych, liečebných či sociálnych pedagógov, logopédov alebo asistentov učiteľov.

Odborná komisia

V rámci oboch projektov môže byť prerozdelených 39 540 eur pre 21 zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorých predložené projekty budú odbornou hodnotiacou komisiou vyhodnotené ako úspešné.

Podporené budú projekty, ktoré obsahujú inovatívnosť v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívajú informačné komunikačné technológie v predmetoch vyučovaných v ZŠ.

Pri hodnotení budeme posudzovať aj zvýšenie motivácie detí, ich kreativity, rozvoj talentu a nadania, aktivity na rozvoj kritického myslenia, ako aj posilnenie všetkých druhov prevencií v školách,“ uvádza vedúca oddelenia školstva mestskej časti Andrea Garanová.

Elektronické žiadosti

Na príprave inovatívnych projektov môžu vyučujúci pracovať do 31. augusta a svoje žiadosti môžu do tohto termínu posielať elektronicky prostredníctvom tejto stránky.

Vyhodnotenie bude do polovice septembra. Výzva je pre záujemcov zverejnená na webovej stránke Petržalky, bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci z oddelenia školstva mestskej časti.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom