Obetiam domáceho násilia poskytnú pomoc v dvoch bezpečných ženských domoch

bezpečný ženský dom
BSK

Dnes slávnostne otvorili dva nové bezpečné ženské domy. Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie, pretože bezpečné ženské domy na Slovensku stále absentujú a medzi prvými pochopila nutnosť a potrebu postaviť sa na ochranu žien.

Bezpečné ženské domy vznikli s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spravovaného Úradom vlády SR.

Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z partnerov poskytol projektu budovu, ktorú má vo svojom vlastníctve. Miesto, kde sa nachádza, musí byť z hľadiska bezpečnosti klientiek a ich detí, ako aj z hľadiska dodržiavania najvyšších európskych štandardov utajené. Budova prešla kompletnou vnútornou i vonkajšou rekonštrukciou. Dnes je nielen zrekonštuovaná, ale aj v časti objektu bezbariérová.

bezpečný ženský dom
BSK

V Bezpečnom ženskom dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania budú mať k dispozícii aj celý súbor sociálnych sociálnej pomoci, ktorá bude spolufinancovaná z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja. Bude tam sociálna pracovníčka, ktorá bude poskytovať ženám v ťažkej životnej situácii sociálne a psychologické poradenstvo. Pomoc nájdu aj u psychologičky, ktorá im poskytne poradenstvo, diagnostiku, psychoterapiu. Deťom sa bude venovať špeciálny pedagogický pracovník. Kapacita Bezpečného ženského domu je 6 rodinných miest.

Vznik nového útočiska pre obete rodovo podmieneného násilia bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu – občianskeho združenia Domov – Dúha a jeho partneri spolufinancovali projekt vo výške 75 806 eur.

V Bratislave dva bezpečné ženské domy poskytnú 18 rodinných miest pre ženy a ich deti.

bezpečný ženský dom
BSK

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk