Odpočet činností BSK za roky 2013-2017, Finančná kondícia župy

Analýza vývoja záväzkov BSK vrátane dlhu k bežným príjmom (v %)

Vývoj záväzkov vrátane dlhu v rokoch 2009-2017

December 2009

46,09

December 2013

35,73

December 2016

29,76

Január 2017

28,64

Apríl 2017

28,06

Jún 2017

27,79

Zdroj: Odbor financií BSK

Screen shot 2017 11 30 at 15.08.27.jpg

Zdroj: Odbor financií BSK

  • Dlh BSK k bežným príjmom počas rokov 2009-2017 kontinuálne klesal, pričom k 31.12.2009 bol vo výške 46,09%, k 31.12.2013 vo výške 35,73 %, k 31.12.2016 vo výške 29,76 % a 06/2017 vo výške 27,79 %,

  • Na základe záverečného účtu BSK v roku 2013 bol dlh BSK vo výške 38,779 mil. EUR, v roku 2016 približne 37,067 mil. EUR a v júni 2017 už len 35,768 mil. EUR,

  • V porovnaní stavu dlhu v roku 2013 so stavom dlhu k 30. júnu 2017 sa dlh znížil o približne 3,011 mil. EUR, pričom ďalší pokles dlhu nastal pri porovnaní stavu dlhu v roku 2016 a stavu dlhu k 30. júnu 2017, kedy BSK znížila dlh o ďalších 1,299 mil. EUR,

  • Zloženie dlhu: zostatok istiny z prijatých úverov BSK (Úvery na: Grosslingova + Konventná, cesty II. a III. triedy (najmä mosty), budovu BSK, zariadenia BSK, ostatné (najmä MF SR), MunSEFF), nevysporiadané záväzky spred roku 2010, ktoré boli v roku 2010 vo výške 25,61 mil. EUR (Slovak Lines, Športový areál v Plaveckom Štvrtku, Plaváreň v Petržalke, 1. župná / Danube Aréna a iné) a mimoriadne záväzky vyplývajúce z povodní v roku 2011, ktoré boli vo výške 11,0 mil. EUR. Znižovanie zadlženia v rokoch 2010 – 2017 z tohto pohľadu znamená znižovanie zostatku nesplatenej istiny a takisto aj vysporiadanie spomínaných ostatných záväzkov.

  • V kategórii dlhová služba (splátky istín a úrokov) dostala Bratislavská župa 5,7 bodu zo 6, t.j. splácanie dlhu má minimálny vplyv na hospodárenie kraja,

  • Podľa INEKO je BSK druhou najzdravšou župou, najmä z pohľadu parametrov dlhovej služby, celkového dlhu, záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie,

  • Zníženie dlhu umožnilo dôsledné uplatňovanie finančnej kontroly, zodpovedné plánovanie a realizácia príjmov a výdavkov – nie sú vytvárané záväzky, ktoré by župa nevládala splácať.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk