Odštartoval šiesty ročník Petržalskej super školy

Titulna foto super skola.jpg

Neštandardná iniciatíva mestskej časti Petržalka a Slovenskej akadémie vied (SAV) si za posledné roky fungovania získala u žiakov základných škôl pozitívne ohlasy a to aj vďaka pútavým prednáškam významných vedcov.

Reč nie je o ničom inom, ako o obľúbenom projekte Petržalská super škola, ktorý v utorok 16. októbra oslávil už svoje šieste narodeniny. Súčasťou slávnostného otvorenia v DK Zrkadlový háj bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi našou mestskou časťou a SAV starostom Vladimírom Bajanom a predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom. Odovzdaním symbolického kľúča profesorovi Milanovi Kováčovi z Katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského, prvému prednášajúcemu, bol 6. ročník ojedinelého projektu Petržalská super škola slávnostne otvorený.

Petržalská super škola je ojedinelá a originálna svojím obsahom i cieľovou skupinou, pre ktorú je určený, preto našla odozvu aj za hranicami Slovenskej republiky – v parížskej centrále UNESCO sa rokuje o jej celoplošnom uplatnení v rámci Európskej únie. Jedinečnosť projektu spočíva okrem iného aj v tom, že témy prednášok korešpondovali a aj v 6. ročníku budú korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom pre žiakov II. stupňa ZŠ a mnohé z nich sa venovali aj Bratislave a Petržalke. Projekt je výnimočný aj preto, lebo v jeho závere, na základe tém vyhlásených lektormi jednotlivých prednášok, vypracovali žiacke tímy svoje vlastné projekty.

Dsc01359.jpg

Témy prednášok pre 6. ročník projektu Petržalská super škola budú zamerané na viaceré oblasti, no najmä na biológiu, geografiu, dejepis a fyziku. Prvú prednášku si mohli deti vypočuť už v deň slávnostného otvorenia, a to na tému Ako Slováci objavujú dávny svet Ameriky, ktorú odprezentoval profesor Milan Kováč. Žiakom priblížil expedície v Guatemale, kde so svojím archeologickým tímom už desať rokov skúmajú a objavujú pozostatky vyspelej mayskej civilizácie v džungli a narážajú na rôzne jedovaté hady a pavúky. Medzi ich najvýznamnejšie nálezy patrí poklad nájdený v šachte pyramídy, či maľby na stenách zachytávajúce každodenný život Mayov.

Žiaci sa môžu v tomto ročníku tešiť i na ďalšie zaujímavé témy, ako napr. Robotika; Najväčšie požiare v dejinách ľudstva; Jedy živočíchov, ich využitie v medicíne či Ryžovanie a ťažba zlata na Slovensku.

Dsc01381.jpg

V mene celého organizačného tímu projektu by som Petržalskej super škole rád zaželal, aby bol 6. ročník aspoň taký úspešný ako tie predtým. Milí žiaci, verím, že pripravené prednášky budú pre vás zaujímavé a že získate veľa nových poznatkov a vedomostí. A vám, vážení učitelia, želám, nech nájdete v tomto projekte veľa inšpirácie a námetov pre skvalitňovanie vyučovania v našich školách,“ zaželal na záver slávnostného otvorenia projektu starosta Vladimír Bajan.

Dsc01370.jpg

Petržalská super škola v číslach

Petržalskú super školu absolvovalo za predchádzajúcich 6 rokov jej existencie takmer 10 000 žiakov 6. – 9. ročníka a v nultom ročníku aj žiaci 5. ročníka. Za toto obdobie bolo odprednášaných 67 prednášok z jednotlivých vedných odborov vynikajúcimi osobnosťami slovenskej i medzinárodnej vedy a okrem toho žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vypracovali 227 projektov. S tými víťaznými sa ich autori každoročne prezentovali na záverečných sústredeniach, za účasti významných osobností SAV, ktoré sa organizovali prevažne v jej zariadeniach. Celkovo to bolo 54 víťazných žiackych projektov, za ktorými stálo takmer 200 žiakov a ich učiteľov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk