Okresný úrad zrušil rozhodnutie Rače o zastavení výstavby bytového domu na Dopravnej ulici

Jadalu.jpg
raca.sk

V máji tohto roku mestská časť Rača zamietla návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Bytový dom Dopravná ul. Bratislava od navrhovateľa Jadalu, s. r. o., Koperníkova 14, 821 04 Bratislava. V stredu 12. septembra mestská časť dostala rozhodnutie Okresného úradu, ktorým ruší rozhodnutie stavebného úradu a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Projekt Jadalu na Východnom je bytový dom s tromi traktami, 5 nadzemnými podlažiami, navrhovaných bolo 31 jednoizbových a 19 dvojizbových bytov. Podľa názoru mestskej časti Rača by navrhované umiestnenie stavby negatívne zasiahlo do spracovávanej územnoplánovacej dokumentácie a tiež do záujmov obyvateľov v danej lokalite, a to najmä ďalším dopravným zaťažením, svojím umiestnením by podľa račianskeho stavebného úradu narušil vyhovujúce stavebné usporiadanie jednotlivých stavieb, čím by sa znížil komfort bývania obyvateľov v okolitých bytových domoch. Okrem toho ide o územie, na ktoré je v súčasnosti obstarávaný územný plán zóny, ktorý je v záverečnej fáze prerokovania.

Opätovné prejednanie veci

Ani jeden z týchto argumentov mestskej časti Okresný úrad neuznal. Obec ako stavebný úrad je povinná postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zohľadniť iba také pripomienky, ktoré majú oporu vo všeobecnom záväznom predpise, ako aj v platnej územnoplánovacej dokumentácii, ktorou je územný plán mesta. To znamená, že rôzne pripravované koncepcie a vízie nemožno považovať za právne relevantný dôvod na zamietnutie návrhu, píše sa v rozhodnutí Okresného úradu (OÚ). Vo svojich tvrdeniach sa OÚ takisto opieral o kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta k spomínanej investičnej činnosti vydanom ešte v roku 2016. Stavebný úrad je teraz povinný celú vec znovu prejednať.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk