OLO začína zabezpečovať odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

biodpad-olo-zber-nadoby-gettyimages.jpg
Foto: Ilustračné, GettyImages

Odpad bude odvážaný do kompostárne, kde sa následne spracuje na kompost.

Bratislavská mestská spoločnosť OLO a. s. začína v hlavnom meste Bratislave zabezpečovať odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom je odvoz BRO z hnedých zberných nádob realizovaný sezónne, od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní.

Informácie o odvoze bioodpadu môžu obyvatelia nájsť na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe alebo na stránke www.olo.sk prostredníctvom odkazu – Zistite si Váš odvozný deň. Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť vždy deň pred plánovaným odvozom.

Spracovanie na kompost

Odpad bude odvážaný do kompostárne, kde sa následne spracuje na kompost. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je možné bezplatne odviezť počas celého roka aj do zberného dvora spoločnosti OLO a. s. alebo do zberných dvorov jednotlivých mestských častí.

Do hnedej zbernej nádoby môžu obyvatelia odkladať kvety, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov (do priemeru 5 cm), lístie, odpad z ovocia a zeleniny, a burinu.

V zbernej nádobe sa nemôžu nachádzať igelitové vrecká, a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, ani iné cudzorodé predmety ako kamene, palety, fľaše, črepníky či kov. Ak bude v nádobe odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude vyprázdnená a jej držiteľ bude povinný odpad vytriediť.

Distribúcia nádob

Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Stačí, ak správca nehnuteľnosti podá žiadosť o kompostér na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9.

OLO zároveň pokračuje s distribúciou hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom